IBN
Close

74Publicaţii

437Descărcări

41338Vizualizări

Simalcsik Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Scopus Author ID
ResearchGate person ID
Academia.edu ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 38.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 26
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 6

  Câteva cazuri de trepanaţii craniene în epoca fierului din spaţiul circumcarpatic
Simalcsik Angela
Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023. Chişinău. ISBN 978-5-36241-000-1..
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetările arheologice din campania 2022 la situl Saharna „Țiglău”
Băţ Mihail1 , Simalcsik Angela2 , Chitic Vladimir3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2022
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-81-134-7.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Despre trepanaţia craniană. O privire specială asupra unor cazuri din epoca fierului
Simalcsik Angela
Institutul Patrimoniului Cultural
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023. Chişinău. ISBN 978-5-36241-129-9.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O reevaluare a descoperirilor arheologice din tumulii II și III de la Ciulniţa (judeţul Ialomiţa, România)
Preda-Bălănică Bianca1 , Simalcsik Angela23 , Renţa Elena4
1 University of Helsinki,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 5 / 2023 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Primul caz de amputare din România medievală
Simalcsik Angela123 , Simalcsik Robert Daniel31
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 5 / 2023 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trei morminte inedite aparţinând culturii Poienești-Lucașeuca descoperite la Mihoveni-Cahla Morii (com. Șcheia, jud. Suceava, România)
Berzovan Alexandru1 , Simalcsik Angela234 , Aparaschivei Constantin5
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 5 / 2023 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

  A bolt from the blue: investigations of a singular Bronze Age grave from the Chalcolithic site Ruginoasa (north-eastern Romania)
Tencariu Felix-Adrian1 , Asăndulesei Andrei1 , Simalcsik Angela234 , Brașoveanu Casandra1 , Ciorpac-Petraru Ozana-Maria21 , Bejenaru Luminiţa21 , Danu Mihaela Aurelia1 , Drob Ana1 , Brunchi Radu Alexandru1 , Pîrnău Radu-Gabriel5 , Bodi George6 , Ciobanu Maria Cristina1 , Balaur Radu Ștefan1
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
3 Reserve “Orheiul Vechi”,
4 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research,
5 Romanian Academy - Iaşi Branch,
6 Institute of Archaeology of the Romanian Academy, Iaşi branch
Archaeological and Anthropological Sciences
Nr. 5(14) / 2022 / ISSN 1866-9557 / ISSNe 1866-9565
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  An integrative skeletal and paleogenomic analysis of stature variation suggests relatively reduced health for early European farmers
Noi Autori , Marciniak Stephanie Marie1 , Bergey Christina M.2 , Simalcsik Angela34
1 Pennsylvania State University,
2 Human Genetics Institute of New Jersey,
3 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
4 Reserve “Orheiul Vechi”
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Vol. 119, / 2022 / ISSN 0027-8424 / ISSNe 1091-6490
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetările arheologice din tumulul nr. 1 de la Lungani-după vie (com. Lungani, jud. Iaşi, România)
Enea Sergiu Constantin1 , Tencariu Felix-Adrian2 , Popovici Sergiu3 , Boghian Dumitru3 , Brașoveanu Casandra4 , Ciobanu Ion25 , Simalcsik Angela567 , Brunchi Radu Alexandru4 , Agulnicov Serghei3 , Asăndulesei Andrei4
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
6 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
7 Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Academia Română Filiala Iași
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-81-067-8 .
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Date antropologice privind osemintele descoperite în situl Saharna „Țiglău” în campania anului 2021
Simalcsik Angela , Băţ Mihail
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificarea formei capului/craniului în Caucazul de Sud și Orientul Apropiat în perioada târzie a epocii bronzului – perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice și antropologice
Kiricenko Dmitrii1 , Simalcsik Angela234
1 Institutul de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe, Bacu,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Necropola dezvoltată în jurul bisericii Mănăstirii Tazlău (județul Neamț, România)
Ceaușu Silviu-Constantin1 , Gafincu Alexandru2 , Preoteasa Constantin34 , Simalcsik Angela567 , Bobe Serina Daniela8 , Cefalan Maricela-Rebeca8
1 Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, Complexul Muzeal Național Neamț,
2 Complexul Muzeal Național Neamț,
3 Muzeul Cucuteni, Piatra Neamţ,
4 Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
6 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
7 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
8 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-81-067-8 .
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Necropola din secolele II-III d. Hr. de la Porcești/Moldoveni (punctul Dealul Gabăra), judeţul Neamţ, România. Interpretări arheologice și antropologice despre câteva morminte de incineraţie
Hânceanu George-Dan1 , Simalcsik Angela234 , Istina Lăcrămioara-Elena5
1 Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Până unde mă va duce capul… O abordare interdisciplinară a unui caz de deformaţie craniană de tip Tumpline*1
Simalcsik Angela1 , Băţ Mihail2
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-998-9.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pană unde mă va duce capul… O abordare interdisciplinară a unui caz de deformaţie craniană de tip tumpline
Simalcsik Angela1234 , Băţ Mihail5
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Academia Română, filiala Iași,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-166-59-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ritualul Iamnaia și persistenţe locale în prima jumătate a mileniului al III-lea (complexe funerare cercetate în anul 2021 în nordul Munteniei)
Frînculeasa Alin1 , Garvăn Daniel2 , Simalcsik Angela345 , Negrea Octav1 , Munteanu Roxana2 , Dinu Cătălin2 , Ilie Ana6 , Grigoraș Laurențiu Florin2
1 Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
2 Muzeul Judeţean Buzău,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
6 Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească“, Târgovişte
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

  Abordări interdisciplinare în cercetarea spațiului domestic și funerar din așezarea de la Ruginoasa – Dealul Ruginii
Tencariu Felix-Adrian1 , Asăndulesei Andrei1 , Simalcsik Angela234 , Brașoveanu Casandra1 , Drob Ana1 , Bejenaru Luminiţa52 , Brunchi Radu Alexandru5 , Bodi George46 , Balaur Radu Ștefan1 , Ciobanu Maria Cristina5
1 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
6 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-838-8.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetarea arheologică preventivă a tumulului 10 de la Leca, r-nul Cantemir
Ciobanu Ion , Popovici Sergiu , Vornic Vlad , Simalcsik Angela
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comunităţi umane din a doua epocă a fierului, privite prin prisma indicatorilor ocupaţionali și ai stilului de viaţă
Simalcsik Angela1 , Băţ Mihail2 , Ciobanu Ion3
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021. . ISBN 978-9975-87-899-9.
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comunităţile umane în perioada târzie a epocii fierului, privite prin prisma indicatorilor stresului musculo-scheletic (ocupaţional)
Simalcsik Angela12 , Băţ Mihail3 , Ciobanu Ion2
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-831-9.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Datări radiocarbon asupra unor materiale scheletice umane din T1/2011 şi T2/2012 de la Costâna-Imaș (com. Todireşti, jud. Suceava, România)
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Simalcsik Angela345
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Două gropi cu oseminte umane, descoperite în aşezarea culturii CoziaSaharna de la Saharna „Țiglău”
Băţ Mihail1 , Simalcsik Angela2 , Chitic Vladimir1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inventar funerar „redescoperit” într-o urnă din necropola dacilor liberi de la Moldoveni, fost Porcești (punctul Dealul Gabăra), judeţul Neamţ, România
Hânceanu George-Dan1 , Simalcsik Angela234
1 Complexul Muzeal Național Neamț,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investigații arheologice de salvare în situl medieval de la Costești-Gârlea. Campania 2020
Vornic Vlad , Simalcsik Angela , Popovici Sergiu , Heghea Sergiu
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mormântul medieval Cx 872 descoperit pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, România
Honcu Ștefan1 , Simalcsik Angela234 , Berzovan Alexandru1 , Simalcsik Robert Daniel24
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi date arheologice și antropologice despre înmormântarea dublă din așezarea Saharna „Țiglău”, descoperită în anul 2020
Băţ Mihail , Simalcsik Angela
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noi informaţii despre necropola „dacilor liberi” de la Costești-Baia, judeţul Iași, România
Honcu Ștefan1 , Simalcsik Angela234 , Enea Sergiu Constantin5 , Boghian Dumitru6
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
5 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
6 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele cercetării tumulului T1 de la Târgu Frumos-Vest de oraș (2019-2020)
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Ciobanu Ion34 , Popovici Sergiu45 , Simalcsik Angela364 , Pîrnău Radu-Gabriel7 , Asăndulesei Andrei8 , Tencariu Felix-Adrian8 , Ţifui Sergiu-Marian9
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
6 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
7 Academia Română, filiala Iași,
8 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
9 Archäologiebüro Dr. Woidich GmbH, Nördlingen
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-838-8.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tumulul II de la Strejnicu (jud. Prahova) - o prezentare arheologică și bio-antropologică
Frînculeasa Alin1 , Negrea Octav1 , Dîscă Cătălin1 , Simalcsik Angela234
1 Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Urmele de traumatisme osoase, surprinse la populaţia deshumată din necropola medievală de la Roman-Arhiepiscopie (jud. Neamţ, România)
Simalcsik Robert Daniel12 , Simalcsik Angela123
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

  A sarmatic tomb discovered at munteni, Galați county
Ciobotaru Paul1 , Ilie Costel2 , Simalcsik Angela34
1 "Teodor Cincu" History Museum, Tecuci,
2 Muzeul de Istorie „Paul Păltanea” Galați,
3 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
4 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research
Danubius
Vol. 38, / 2020 / ISSN 1220-5052
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetările arheologice preventive de la Giurgiuleşti (r-nul Cahul) din anul 2019
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela2 , Iorga Adrian1
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Date antropologice despre un mormânt descoperit în anul 2019 la situl Saharna Mare/„Dealul mănăstirii”
Simalcsik Angela1 , Băţ Mihail2 , Zanoci Aurel3
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gene-flow from steppe individuals into Cucuteni-Trypillia associated populations indicates long-standing contacts and gradual admixture
Immel Alexander1 , Terna Stanislav2 , Simalcsik Angela3 , Susat Julian1 , Şarov Oleg4 , Sîrbu Ghenadie5 , Hofmann Robert1 , Muller Johannes1 , Nebel Almut1 , Krause-Kyora Ben1
1 University of Kiel,
2 High Anthropological School,
3 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
4 Institute for the History of Material Culture, Russian Academy of Sciences,
5 Institute of Cultural Heritage
Scientific Reports
Nr. 1(10) / 2020 / ISSN 2045-2322
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investigații arheologice și paleoantropologice ale Tumulului 10 la Toc de la Crihana Veche (Cahul). Campania 2019
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela1 , Corobcean Andrei2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O înmormântare din prima epocă a fierului descoperită la Saharna „Ţiglău”, raionul Rezina
Băţ Mihail1 , Simalcsik Angela2 , Chitic Vladimir1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The health status of subadults exhumed from the cemetery of the wooden church in Călugăreni (Giurgiu, Romania)
Simalcsik Angela
“Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Евгений Сава, Сергей Агульников, Игорь Манзура // Eugen Sava, Serghei Agulnicov, Igor Manzura Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) // Cercetarea tumulilor din stepa Bugeacului (1980-1985)
Simalcsik Angela
Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

  A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis
Băţ Mihail1 , Simalcsik Angela2 , Zanoci Aurel1
1 Moldova State University,
2 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-1072
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări de salvare în necropola de tip Sântana De Mureș-Cerneahov de la Tigheci (campania 2018)
Vornic Vlad1 , Simalcsik Angela2 , Ciobanu Ion1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări de salvare în necropola de tip Sântana de Mureș-Cerneahov de la Tigheci. Campania 2017
Vornic Vlad1 , Ciobanu Ion12 , Popovici Sergiu1 , Simalcsik Angela23
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)
Nagacevschi Tatiana1 , Simalcsik Angela23 , Sochircă Vitalie1 , Rafailă-Stanc Simina Margareta4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetările arheologice preventive din cadrul grupului tumular de pe Drumul Mare de la Giurgiuleşti
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela2 , Popovici Sergiu1 , Agulnicov Serghei1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Considerații preliminare privind cercetările arheologice și interdisciplinare de la Crihana Veche (raionul Cahul). Campaniile 2016 și 2017
Ciobanu Ion12 , Simalcsik Angela23 , Bejenaru Luminiţa34 , Pîrnău Radu-Gabriel4 , Agulnicov Serghei1 , Popovici Sergiu1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
4 Academia Română, filiala Iași
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Date preliminare privind cercetările de salvare din anul 2017 în necropola din partea nord-estică a orașului medieval de la Costești-Gârlea
Vornic Vlad1 , Popovici Sergiu1 , Ciobanu Ion12 , Simalcsik Angela23
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Date preliminare referitoare la cercetările arheologice preventive de la Giurgiuleşti. Campania 2019
Ciobanu Ion12 , Simalcsik Angela13
1 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Descoperiri funerare în situl medieval din sec. XIV de la Costeşti-Gârlea
Vornic Vlad12 , Popovici Sergiu12 , Ciobanu Ion12 , Simalcsik Angela23
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investigaţiile arheologice de la Tumulul 15 de la Crihana Veche (r-nul Cahul)
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela2 , Agulnicov Serghei1 , Corobcean Andrei3
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Investigaţiile arheologice preventive la Tumulul 9-La Mohilă de pe teritoriul localităţii Cîşliţa-Prut (r-nul Cahul)
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela2 , Vornic Vlad1 , Agulnicov Serghei1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O descoperire funerară cu depuneri de inele de tâmplă pe promontoriul Butuceni, Orhei (preliminarii)
Munteanu Octavian1 , Simalcsik Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 74