IBN
Close

44Publicaţii

140Descărcări

14860Vizualizări

Simalcsik Angela
Cuvinte-cheie (179): necropola medievală (5), Lozova (4), secolele XIV-XV (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

A sarmatic tomb discovered at munteni, Galați county
Ciobotaru Paul1, Ilie Costel2, Simalcsik Angela34
1 "Teodor Cincu" History Museum, Tecuci,
2 Muzeul de Istorie „Paul Păltanea” Galați,
3 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
4 Institute of Bioarchaeological and Ethnocultural Research
Danubius
Nr. 38 / 2021 / ISSN 1220-5052
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea arheologică preventivă a tumulului 10 de la Leca, r-nul Cantemir
Ciobanu Ion, Popovici Sergiu, Vornic Vlad, Simalcsik Angela
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunităţile umane în perioada târzie a epocii fierului, privite prin prisma indicatorilor stresului musculo-scheletic (ocupaţional)
Simalcsik Angela12, Băţ Mihail3, Ciobanu Ion2
1 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
2 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021. Chişinău - Saharna. ISBN 978-9975-87-831-9.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații arheologice de salvare în situl medieval de la Costești-Gârlea. Campania 2020
Vornic Vlad, Simalcsik Angela, Popovici Sergiu, Heghea Serghei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi date arheologice și antropologice despre înmormântarea dublă din așezarea Saharna „Țiglău”, descoperită în anul 2020
Băţ Mihail, Simalcsik Angela
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cercetările arheologice preventive de la Giurgiuleşti (r-nul Cahul) din anul 2019
Ciobanu Ion1, Simalcsik Angela2, Iorga Adrian1
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date antropologice despre un mormânt descoperit în anul 2019 la situl Saharna Mare/„Dealul mănăstirii”
Simalcsik Angela1, Băţ Mihail2, Zanoci Aurel3
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gene-flow from steppe individuals into Cucuteni-Trypillia associated populations indicates long-standing contacts and gradual admixture
Immel Alexander1, Terna Stanislav2, Simalcsik Angela3, Susat Julian1, Şarov Oleg4, Sîrbu Ghenadie5, Hofmann Robert1, Muller Johannes1, Nebel Almut1, Krause-Kyora Ben1
1 University of Kiel,
2 High Anthropological School,
3 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy ,
4 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук,
5 Institute of Cultural Heritage
Scientific Reports
Nr. 1(10) / 2020 / ISSN 2045-2322
Disponibil online 4 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații arheologice și paleoantropologice ale Tumulului 10 la Toc de la Crihana Veche (Cahul). Campania 2019
Ciobanu Ion1, Simalcsik Angela1, Corobcean Andrei2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The health status of subadults exhumed from the cemetery of the wooden church in Călugăreni (Giurgiu, Romania)
Simalcsik Angela
“Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Евгений Сава, Сергей Агульников, Игорь Манзура // Eugen Sava, Serghei Agulnicov, Igor Manzura Исследования курганов в Буджакской степи (1980-1985 гг.) // Cercetarea tumulilor din stepa Bugeacului (1980-1985)
Simalcsik Angela
Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 15

A place of Life and Death. Burials and human bone finds in the Iron Age settlement at Saharna Mare / ”Dealul Mănăstirii”: archaeological data and anthropological analysis
Băţ Mihail1, Simalcsik Angela2, Zanoci Aurel1
1 State University of Moldova,
2 “Olga Necrasov” Center of Anthropological Research of Romanian Academy
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări de salvare în necropola de tip Sântana De Mureș-Cerneahov de la Tigheci (campania 2018)
Vornic Vlad1, Simalcsik Angela2, Ciobanu Ion1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări de salvare în necropola de tip Sântana de Mureș-Cerneahov de la Tigheci. Campania 2017
Vornic Vlad1, Ciobanu Ion12, Popovici Sergiu1, Simalcsik Angela23
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări interdisciplinare la situl Saharna Mare/„Dealul Mănăstirii”, raionul Rezina)
Nagacevschi Tatiana1, Simalcsik Angela23, Sochircă Vitalie1, Stanc Simina Margareta4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările arheologice preventive din cadrul grupului tumular de pe Drumul Mare de la Giurgiuleşti
Ciobanu Ion1, Simalcsik Angela2, Popovici Sergiu1, Agulnicov Serghei1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații preliminare privind cercetările arheologice și interdisciplinare de la Crihana Veche (raionul Cahul). Campaniile 2016 și 2017
Ciobanu Ion12, Simalcsik Angela23, Bejenaru Luminiţa34, Pîrnău Radu4, Agulnicov Serghei1, Popovici Sergiu1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
4 Academia Română, filiala Iași
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date preliminare privind cercetările de salvare din anul 2017 în necropola din partea nord-estică a orașului medieval de la Costești-Gârlea
Vornic Vlad1, Popovici Sergiu1, Ciobanu Ion12, Simalcsik Angela23
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română
Arheologia Preventivă în Republica Moldova
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1394
Disponibil online 14 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice de la Tumulul 15 de la Crihana Veche (r-nul Cahul)
Ciobanu Ion1, Simalcsik Angela2, Agulnicov Serghei1, Corobcean Andrei3
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţiile arheologice preventive la Tumulul 9-La Mohilă de pe teritoriul localităţii Cîşliţa-Prut (r-nul Cahul)
Ciobanu Ion1, Simalcsik Angela2, Vornic Vlad1, Agulnicov Serghei1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44