IBN
Close
Apetri Anisoara-Niculina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2

2020 - 2

The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 . 2020. Switzerland. ISBN 2194-5357.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană
Apetri Anisoara-Niculina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-87. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Măsurarea şi comunicarea performanţei globale a entităţii prin raportarea sustenabilă
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Apetri Anisoara-Niculina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uniunea bancară – element esenţial în asigurarea stabilităţii pieţelor şi sistemelor bancare
Apetri Anisoara-Niculina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

The analysis of the financial indicators and of the Romanian banking system’s risks, two years after the EU integration
Apetri Anisoara-Niculina , Cibotariu Irina-Stefana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6