IBN
Close
Mihalciuc Camelia-Cătălina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2

2023 - 1

Influența altor elemente ale rezultatului global asupra performanței companiilor cotate la BVB
Grosu Maria1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
Ediția XII. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-00-0.
Disponibil online 14 September, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Performanţa financiara şi non-financiară a firmelor care activează în domeniul forestier
Moroșan Alexandra-Georgiana1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Grosu Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea, raportarea și analiza costurilor în procesul decizional
Huțanu (Trif) Elena-Emanuella1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Grosu Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea și monitorizarea costurilor în activitățile de producție specifice entităților de cofetărie-patiserie
Martiniuc Ioana-Monica1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Grosu Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-155-87-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul auditului financiar în evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului
Grosu Maria1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina2 , Cojocariu Ana-Maria1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-92-2.
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-40. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the budgeting activity in the decision-making process
Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Huțanu (Trif) Elena-Emanuella1 , Mihailă Svetlana2 , Grosu Maria3
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
European Journal of Accounting, Finance and Business
Vol. 10, / 2022 / ISSN 2344-102X / ISSNe 2344-102X
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Problematica criptomonedelor în contabilitate
Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Obreja Alexandru-Petrică1 , Grosu Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul organizării contabilității entităților din sectorul agricol
Mihalciuc Camelia-Cătălina1 , Grosu Maria2 , Botnar Maria2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 5-a. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-12-0.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-70. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization
Mihalciuc Camelia-Cătălina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 3 April, 2021. Descarcări-43. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Practici și proceduri de audit financiar privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în România
Grosu Maria1 , Mihalciuc Camelia-Cătălina2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The contribution of integrated reporting in determining the performance and value of a sustainable organization
Mihalciuc Camelia-Cătălina
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 . 2020. Switzerland. ISBN 2194-5357.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Identification of the Company Profile Listed on the Romanian Stock Exchange Involved in CSR Actions
Nucă Dumitrița1 , Grosu Maria2 , Mihalciuc Camelia-Cătălina3 , Apetri Anisoara-Niculina3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Noi modificări aduse reglementărior contabile cu privire la contabilizarea şi recunoaşterea în raportările financiare a contractelor de leasing
Mihalciuc Camelia-Cătălina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția 8. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Măsurarea şi comunicarea performanţei globale a entităţii prin raportarea sustenabilă
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Apetri Anisoara-Niculina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea – factor decident în analiza performanţei entităţii economice
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Leliuc (Cosmulesi) Gabriela , Popescu Andreea
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-174. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul dat de responsabilitatea socială corporativă (CSR) în dezvoltarea sustenabilă
Mihalciuc Camelia-Cătălina
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instrumentelor de perfecţionare a sistemelor de evidenţă şi calculaţie a costurilor
Hlaciuc Elena , Mihalciuc Camelia-Cătălina , Anisie Laurențiu
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Informaţia contabilă – O treaptă spre un viitor de succes
Mihalciuc Camelia-Cătălina , Goţonoaga Valeria
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19