IBN
Close
Guidea Raisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 2

Momente discutabile în predarea scrisului în limba engleză
Guidea Raisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrierea dictărilor: pro şi contra
Guidea Raisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2