IBN
Close

34Publicaţii

125Descărcări

14249Vizualizări

Gumaniuc Alexei
Cuvinte-cheie (80): irrigation (12), Yield (10), Fertilizer (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 4

Влияние водопотребления на урожайность сои при ее возделывании на капельном орошении
Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Бабаян Б.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация технологии возделывания томата безрассадного и лука репчатого в Молдове
Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Коровай Валентина , Божаковская Л.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация технологии возделывания томата безрассадного и лука репчатого в Молдове
Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Коровай Валентина , Божаковская Л.
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 2 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность удобрений при капельном орошении лука репчатого в Молдове
Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Коровай Валентина
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Оптимизация технологии возделывания подсолнечника в Молдове
Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Влияние естественного и искусственного увлажнения почвы на ее водный режим и эффективность использования воды луком репчатым
Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Коровай Валентина
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние минеральных удобрений на урожайность подсолнечника
Василиогло Николай , Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водный и пищевой режимы картофеля
Гуманюк Алексей , Ильева Ирина
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные факторы, влияющие на плодородие почвы и устойчивость земледелия
Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Влияние капельного орошения и удобрения на урожайность подсолнечника в Молдове
Василиогло Николай , Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние капельного орошения и удобрения на урожайность сои в Молдове
Babaian B. , Gumaniuc Alexei
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние поливных норм на урожайность подсолнечника при капельном орошении
Василиогло Николай , Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Режимы капельного орошения и минерального питания лука репчатого в Молдове
Гуманюк Алексей , Полтавченко Ирина , Майка Лилия , Коровай Валентина
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования оросительной воды и удобрений при капельном орошении подсолнечника
Василиогло Николай , Гуманюк Алексей , Майка Лилия
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Irigarea cartofului în Moldova
Ilieva Irina1 , Gumaniuc Alexei2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(69) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor
Ilieva Irina1 , Iliev Petru1 , Gumaniuc Alexei2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние минеральных и органических удобрений на урожайность и качество лука репчатого на капельном орошении в Mолдове
Гуманюк Алексей , Полтавченко Ирина , Майка Лилия , Коровай Валентина
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 11 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние удобрений и орошения на урожайность подсолнечника
Василиогло Николай , Гуманюк Алексей , Майка Лилия , Matiuşa Boris
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водопотребление лука репчатого при капельном орошении в условиях Молдовы
Полтавченко Ирина , Гуманюк Алексей
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(68) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздействие капельного орошения на пищевой режим почвы и на урожайность томата
Градинар Д. , Гуманюк Алексей
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34