IBN
Close
Hîrbu-Bencheci Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2023 - 1

Combaterea terorismului și extremismului ca modalitate de a asigura eficiența implementării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Reformarea consiliului suprem de securitate: între necesitate și prerogative
Hîrbu-Bencheci Diana12 , Moiseev Andrei12 , Munteanu Andrian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 August, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea frontalieră a Republicii Moldova în contextul mediului actual de securitate
Hîrbu-Bencheci Diana12 , Buzev Diana21 , Bencheci Marcel3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Aspecte de drept internațional în contextul conflictelor înghețate: cazul Transnistriei
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Cujba Vasile3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Consolidarea sistemului național de securitate în contextul politicilor de securitate comunitară: parteneriat și colaborare
Hîrbu-Bencheci Diana12 , Munteanu Andrian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de informații în prevenirea și combaterea terorismului internațional
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspects regarding the application of the norms of international humanitarian law in the settlement of the transnistrian conflict
Hîrbu-Bencheci Diana1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Moldova State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Gorincioi Iulia2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolului sistemului de securitate internaţională în contracararea riscurilor și amenințărilor asimetrice
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Consolidarea identităţii naţionale în contextul coeziunii etnice şi sociale în RM
Hîrbu-Bencheci Diana , Cazacenco Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migrației asupra securității sociale a statului
Hîrbu-Bencheci Diana , Lebedinschi Cornel
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
R, SS. 2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the us presidential election on the political discourse of the european leaders
Pîrţac Gheorghe1 , Hîrbu-Bencheci Diana1 , Pleșca Ana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Angajamentele serviciului de informaţii şi securitate al Republicii Moldova în prevenirea şi contracararea terorismului
Bencheci Marcel1 , Pîrţac Grigore2 , Hîrbu-Bencheci Diana3
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția Uniunii Europene și a Federației Ruse în presa din Republica Moldova
Moşneaga Valeriu1 , Bencheci Marcel2 , Hîrbu-Bencheci Diana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-30. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Republic of Moldova borders’ securitization – a necessity of tackling with illegal migration
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Moldova State University
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Political crisis in Transnistria and its effects upon the transdniestrian conflict settlement
Hîrbu-Bencheci Diana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţiile terorismului contemporan şi implicaţiile sale asupra securităţii naţionale
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(38) / 2010 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The danger of the transnistrian conflict toward the european security
Hîrbu-Bencheci Diana
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 4(51) / 2010 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Organizaţiile extremiste şi impactul lor asupra terorismului internaţional
Hîrbu-Bencheci Diana , Bencheci Marcel
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(23) / 2009 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-39. Vizualizări-759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26