IBN
Close
Duma Vladislav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2007 - 1

Isomorphism of the factor powers of finite groups
Duma Vladislav
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(54) / 2007 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1