IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 12 Unique visitors: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Savca Lucia - 20. Descărcări - 35. Vizualizări - 5654.
Articole în reviste din RM - 20.
xls PDF

2017 - 1

Violența domestică asupra copiilor

Savca Lucia
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Obstacole în calea fericirii
Savca Lucia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS,
2 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Promovarea familiei clasice la etapa contemporană
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa separării părinţi - copii asupra calităţii relaţiei de cuplu în viaţa adultă a copilului
Munteanu Alina, Savca Lucia
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în evoluţia la copil a comportamentului opozant
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masă rotundă: problema educaţiei sexuale o necesitate a secolului
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Problema profilaxiei abaterilor în dezvoltarea copilului
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia multisistemică a tulburărilor de conduită la preadolescenţi
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сonferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Integrarea psihologiei şi medicinei în sistemul învăţământului în secolul XXI”
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia interacţiunii familie-şcoala prietenoasă copilului
Golovei Lilia, Savca Lucia
1 Şcoala medie nr.17, mun. Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Perspective psihologice în abordarea terapeutică a depresiei la preadolescenţi
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de organizare a psihoconsilierii în şcoală
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa sistemului de sancţiuni în vârsta pubertară în familie
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a toleranţei la frustrare
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Profilaxia comportamentului suicidar la minori
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea multiaspectuală a elevului – o prerogativă a zilei
Savca Lucia
1 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia şi terapia stresului şcolar
Jelescu Raisa, Savca Lucia
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele necesare în acordarea asistenţei psihologice
Savca Lucia
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ariile de influenţă în ameliorarea comportamentului hiperchinetic la elevi
Savca Lucia
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20