IBN
Close
Savca Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Violența domestică asupra copiilor
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Consilierea părinților preadolescenților cu comportament deviant
Savca Lucia
Redacţia revistei științifico-practice „Psihologie”
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obstacole în calea fericirii
Savca Lucia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Prevenţia abaterilor în conduita copiilor din familia dezmembrată
Savca Lucia12
1 CDR „Armonie” al DGETS,
2 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS)
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influenţa separării părinţi - copii asupra calităţii relaţiei de cuplu în viaţa adultă a copilului
Munteanu Alina1, Savca Lucia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masă rotundă: problema educaţiei sexuale o necesitate a secolului
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea familiei clasice la etapa contemporană
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul familiei în evoluţia la copil a comportamentului opozant
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Problema profilaxiei abaterilor în dezvoltarea copilului
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia interacţiunii familie-şcoala prietenoasă copilului
Golovei Lilia1, Savca Lucia2
1 Şcoala medie nr.17, mun. Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia multisistemică a tulburărilor de conduită la preadolescenţi
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сonferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Integrarea psihologiei şi medicinei în sistemul învăţământului în secolul XXI”
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Aspecte de organizare a psihoconsilierii în şcoală
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa sistemului de sancţiuni în vârsta pubertară în familie
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective psihologice în abordarea terapeutică a depresiei la preadolescenţi
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de dezvoltare a toleranţei la frustrare
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 5

Ariile de influenţă în ameliorarea comportamentului hiperchinetic la elevi
Savca Lucia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele necesare în acordarea asistenţei psihologice
Savca Lucia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoaşterea multiaspectuală a elevului – o prerogativă a zilei
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia comportamentului suicidar la minori
Savca Lucia
CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21