IBN
Close
Cerlat Raisa
Cuvinte-cheie (46): stabilitate emoțională (5), cadre didactice (5), instabilitate emoţională (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Adaptarea social-psihologică a cadrelor didactice stabile/instabile emoțional
Cerlat Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul formativ al optimiării stabilității emoționale a cadrelor didactice.
Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epuizarea emoţională a cadrelor didactice în condiţiile reformelor educaţionale moderne
Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferențe ale sindromului burnout și satisfacției în muncă în mediul educațional
Cerlat Raisa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influenţe ale stabilităţii emoţionale în diminuarea stresului profesional şi în prevenirea sindromului Burnout al cadrelor didactice din învăţământul primar
Bucun Nicolae, Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul stabilității emoționale al cadrelor didactice din învățământul primar în funcție de vârstă, vechime în muncă și mediu de trai
Bucun Nicolae, Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Factori determinanţi ai stabilităţii emoţionale a cadrelor didactice din învăţământul primar
Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Educaţia interculturală in societatea contemporană: Obiective şi dimensiuni
Cerlat Raisa
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 1 August, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Comunicarea interculturală: Repere teoretice
Cerlat Raisa
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialogul intercultural în familia etnic mixtă
Cerlat Raisa
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10