IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 14 Unique visitors: 13
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Iliadi Gheorghe Ştefan - 44. Descărcări - 76. Vizualizări - 9265.
Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
xls PDF

2016 - 1

Generalizarea conceptelor ştiinţifice inovative privind creşterea economică cu o inflaţie optima

Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol.2 / 2016
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination improvement of the “investigation – administration” ties with the aim to create fair relations in national economy development
Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 19 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Conceptual foundations for improving fair redistributionas a prerequisite for financial stability of the state
Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 June, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice în proiectele economice fundamentale
Stratan Alexandru, Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ancient foundation’s concept of the fair relations of production and distribution
Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptele modernizării procesului de asigurare a stabilităţii financiar-economice prin gestiunea dezechilibrelor
Iliadi Gheorghe, Panfil Cristina
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore, Chistruga Boris, Iliadi Gheorghe, Guţu Corneliu, Movilă Irina, Baltag Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele conceptual-metodice ale reglementării guvernamentale a stabilităţii factorilor inflaţionişti in economiile de tranziţie
Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară
Dodon Svetlana, Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea optimizării factorilor inflaţiei ca o condiţie a creşterii economice
Iliadi Gheorghe
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia strategiilor alternative ale politicii monetar-creditare orientate spre stabilizarea inflaţiei
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Efectele investiţiilor străine directe asupra întreprinderilor din RM
Ganea Victoria, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza evoluţiei teoriilor privind echilibrul bugetar şi a modelelor moderne de programare a acestuia
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi de implementare în economia RM
Oglindă Lilia, Iliadi Gheorghe
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de integrare în spaţiul internaţional de investiţie
Andreeva Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia teoriilor şi modelelor aplicative europene privind echilibrul bugetar.
Iliadi Gheorghe, Dodon Svetlana
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Impactul datoriei publice interne asupra securitaţii financiare în condiţiile de criza economică
Fărîmă Nicolae, Manole Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţii metodologice referitor la mecanismul planificări financiare în cadrul întreprinderilor cooperaţiei de consum din RM
Ganea Victoria, Sanduţa Tatiana, Iliadi Gheorghe
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea sistemului de sanătate
Copăceanu Cristina, Iliadi Gheorghe
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea echilibrat motivată a stabilizării sistemului financiar naţional
Iliadi Gheorghe
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(22) / 2011 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44