IBN
Close
Vartic Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Anatol Danilişin. Libertatea şi magia culorii
Ciobanu Constantin1 , Vartic Andrei2
1 Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Limba Română
Nr. 1-2(229) / 2015 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 12 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Complexul monastic rupestru de la Ţipova: Un uriaş templu solar şi observator astronomic al antichităţii
Vartic Andrei
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(21-22) / 2008 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoxul dacic
Vartic Andrei
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-45-094-2 .
Disponibil online 22 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Complexul monastic rupestru de la Ţîpova, uriaş temple solar si observator astronomic al antichităţii
Vartic Andrei
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2. 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-9841-2-6 .
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul de-a democraţia (de la modelul Muşatin la Powershift)
Vartic Andrei
Necunoscută, Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(6) / 2007 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Simbolistica picturii cucuteniene
Vartic Andrei
Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 1. 2006. Iași, România. ISBN 978-9975-9841-2-6.
Disponibil online 28 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6