IBN
Close
Copacinschi Angela
Cuvinte-cheie (13): quality of object (1), adverb (1), subdivision (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Transpoziţia în domeniul adverbului în limbile română, franceză şi italiană
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Fenomenul transpoziției în corelație cu cel al omonimiei gramaticale. Interferențe cu transpoziția
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-5-2.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Transpoziția și adjectivizarea la nivel morfologic ṣi semantic
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transpoziția și diferențierea semantică
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Diferite moduri de manifestare a transpoziţiei în unele părţi de vorbire. Substantivizarea şi adjectivizarea lor
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Statutul adjectivului ca termen supus transpozitiei. Adjectivizarea substantivelor
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

La translation et les deux types de transferes domaine de ladjectif et de ladverbe
Copacinschi Angela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7