IBN
Close
Celpan-Patic Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

La traduction pédagogique en classe de grammaire comme outil de remédiation
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

L'enseignement des verbes de mouvement en approche contrastive
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’enseignement d’une grammaire fonctionnelle par l’écriture créative (en contexte de formation continue des enseignants de fle)
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 26 May, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul tipologic al limbilor (română, franceză, rusă) din perspectiva structurilor cu verbele mișcării
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-72-2.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri tranzitive cu verbele de deplasare (studiu contrastiv)
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Les interférences morphosyntaxiques: le cas des verbes de mouvement
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

De la competenţă spre performanţă: abordare interdisciplinară
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența lingvistică în glotodidactică: cauze și condiții
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3408-5-4.
Disponibil online 15 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Metoda contrastivã și traducerea în glotodidacticã
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 1-2(37-38) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularités sémantico-syntaxiques des constructions infinitives avec les verbes de movement
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza contrastiva versus analiza erorilor
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’interprétation des relations spatiales entre les verbes de déplacement et leurs prépositions : une perspective interculturelle
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
La Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-985
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Analyse sémantico-pragmatique des verbes fréquentatifs de mouvement en français et en roumain
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
La Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 21 November, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

L’(in)transitivité des verbes de mouvement entre la tradition grammaticale et l’interculturalité (étude contrastive)
Celpan-Patic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
La Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sur la correlation entre les notions de mouvement et de deplacement
Celpan-Patic Natalia
Intertext
Nr. 3-4 / 2011 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Les verbes de mouvement en roumain et en français classification sémantico–aspectuelle
Celpan-Patic Natalia
Intertext
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Le statut linguistique de l’infinitif autoprosopique et hétéroprosopique et leurs substituts en français et en roumain
Celpan-Patic Natalia
La Francopolyphonie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17