IBN
Close
Pomelnicov Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 25.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2022 - 2

Über Phonetische Probleme im Daf-Unterricht
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лингвистическая вежливость – ключевой навык межкультурной коммуникации
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Kontrastiver Ansatz bei der Vermittlung der deutschen Aussprache
Pomelnicov Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Über die asdrucksmöglichkeiten der attribute in Deutschen zeitungstexten
Slivca Iulia , Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum problem der beseitigung von der mangelnden aussprachefertigkeit
Pomelnicov Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-152-60-0.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Entwicklung interkultureller Kompetenz im DaFUnterricht
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Intonation als eine wichtige komponente der kommunikationsfähigkeit
Pomelnicov Ana
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprachdidaktische Grundlagen des DaF-Unterrichts im Kontext der Kontaktierung der Muttersprache mit Fremdsprachen
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Von Aussprache- und Lesefehlern. Falsche Lautzuordnung
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

O системном подходе при контрастивном исследовании фонетических единиц
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Zur typologie der vokalischen monophthonge
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9.
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Акцентологическая система немецкого языка в сравнении с румынским языком
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Particularităţi ale consonantismului limbilor germană, engleză şi română
Pomelnicov Ana1 , Mutruc Mariana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitați ale consonantismului limbilor germană, engleză și română
Pomelnicov Ana1 , Mutruc Mariana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иностранные языки в процессе развития современного общества и качество подготовки специалистов по иностранным языкам
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-36-7.
Disponibil online 4 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный фонологический анализ систем гласных немецкого, русского и румынского языков
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Phonetisches Minimum beim Mangel der praktischen Unterrichtsstunden
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Developing Cross-Cultural Competence in Training Competitive Specialists in German
Pomelnicov Ana , Bulgacova Irina
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Positionsbedingte Gesetzmäßigkeiten des deutschen Konsonantismus
Pomelnicov Ana1 , Alabujeva Maria2
1 Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți,
2 GOU CO № 363, Moskau
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности звуковой системы немецкого языка (в сопоставлении с румынским языком)
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование фонетических навыков на начальном этапе
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Kontrastive Analyse der Vokale im Deu tschen und Rum anischen
Pomelnicov Ana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Intertext
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Sprachvergleich deutsch-rumänisch. Eine kontrastive fehleranalyse
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Prosodische Muster im deutschen und rumänischen
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Слуховая перцепция и обучение иностранным языкам
Помельникова Анна
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Инновации и прагматика филологических исследований
2006. Бэлць. ISBN 978-9975-50-009-8.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Wort- und Satzakzent im Fremdsprachenun-terricht
Pomelnicov Ana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur aussprache der deutschen, englischen und rumänischen diphthonge
Pomelnicov Ana , Agachi Mariana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27