IBN
Close
Branişte Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 2

  Avis sur la monographie « La vertu pratique dans les romans de Mme de Genlis », auteur Ecaterina Foghel, manuscrit, 134 p
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(15) / 2023 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Avis sur la monographie « Représentations de la famille dans deux romans du XVIIIe siècle : « Le paysan parvenu » de Marivaux et « Les mères rivales » de Madame de Genlis », auteur Ecaterina Foghel, manuscrit, 115 p.
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(15) / 2023 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Activități didactice extracurriculare în procesul de predareînvățare- evaluare a limbii române ca limbă străină (RLS)
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Avis sur le manuel « Précis de prononciation », auteurs Angela Coşciug et M‘Feliga Yedibahoma
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(14) / 2022 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Eminescu as a Universal Poet. Translation as a Tool in Teaching Romanian as a Foreign Language at the Course of “Romani-an Cultural Identity”
Branişte Ludmila
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 14 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Texte et langage visuel: un procès de mise en abîme
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Visual Text and Language: Mise en Abyme Process
Branişte Ludmila
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  A Hermeneutic Exercise of the Convergence between National Features and the Modernity of the European Spirit
Branişte Ludmila
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Construcții ale memoriei. Practici memoriale la Vasile Alecsandri
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Les relations roumano-occitanes, tracées par les amis poètes Alecsandri et Mistral
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Limite și ipostaze ale ludicului în cadrul orelor de RLS on-line
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Spectacolul muzealizării și literaturizării lumii în societatea post/postmodernă
Prus Elena1 , Branişte Ludmila2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Une source décisive pour le développement et la configuration de la dramaturgie d’inspiration historique du XIXe siècle
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Le Centenaire de la Grande (Re)Union. L’idée de l’unité nationale dans la littérature roumaine
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-1895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  La catégorie de la diathèse aux niveaux sémantique et syntactique de l’analyse des phrases
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-131-6.
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Réverbérations du modèle culturel français dans l’espace du romantisme européen
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
La Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 23 January, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Despre bazele didacticii limbii romăne
Branişte Ludmila
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Incursions dans l’histoire de l’europénisme roumain France et Roumanie: érudition et sentiment dans l’existence et l’écriture d’un ami dévoué des Roumains
Branişte Ludmila
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
La Francopolyphonie
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Romanul courtois in avataruri le sale
Nimigean Gina , Branişte Ludmila
Intertext
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Eminescu şi Theodore de Banville un intertext posibil
Branişte Ludmila
Intertext
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20