IBN
Close
Dvornina Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2008 - 1

Восточная экзотика во франкокультурном восприятии
Дворнина Ирина
Acvaproiect - Institutul de Proiectare a Sistemelor de Gospodarire a Apelor
Intertext
Nr. 3-4 / 2008 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Этнокультурный колорит американского юга в художественном мире У. Фолкнера
Дворнина Ирина
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

К проблеме общечеловеческого в литературе XX века (A.Камю, «Посторонний» и С. Беккет, «В ожидании годо»)
Дворнина Ирина
Академия наук Молдовы
La Francopolyphonie
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общечеловеческие и этнофольклорные мотивы в англоязычной национально-сказочной литературе (на примере произведения Джона Р.Р. Толкиена “Хоббит, или туда и обратно”)
Дворнина Ирина
Академия наук Молдовы
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4