IBN
Close
Daniliuc Natalia
Cuvinte-cheie (4): emotional experiences (1), psychological mechanisms (1), Sentiments (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Abordări terminologice în psihologia afectivităţii
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Formarea la adolescenţi a sentimentului de gratitudine faţă de părinţi
Daniliuc Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Funcţionalitatea mecanismelor de coping la nivel comportamental
Daniliuc Natalia, Fornea Iuliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme psihologice de formare a sentimentelor la adolescenţi
Tereşciuc Raisa1, Daniliuc Natalia2
1 Universitatea Umanistică de Stat din Ismail,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Importanţa studierii sociologiei medicale pentru viitorii medici
Fornea Iuliana, Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Particularităţi de vârstă şi de gen ale perceperii şi evaluării de către adolescenţi a tipurilor de atitudini parentale
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 24 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăirile empatice ale adolescenţilor cu diferite atitudini faţă de părinţi
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale motivaţiei de învăţare la studenţii anilor I-IV ai USMF „Nicolae Testemiţanu”
Cerniţanu Mariana, Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dezvoltarea afectivităţii în ontogeneză şi formarea la copii a atitudinilor faţă de părinţi
Daniliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9