IBN
Close
Cobîleanscaia Larisa
Cuvinte-cheie (18): совладающее поведение (2), копинг (Coping) (2), трудная жизненная ситуация (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Особенности выбора стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях в юношеском возрасте
Кобылянская Лариса
Славянский университет Республики Молдова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cемейное совладание: социокультурный аспект
Кобылянская Лариса
Славянский университет Республики Молдова
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Dinamica activităţii funcţionale a limfocitelor Т şi concentraţia citokinelor la pacienţi cu hepatită cronică virală C pînă şi după imunoreabilitarea cu preparatul BioR
Ghinda Serghei1, Rudic Valeriu2, Ouatu Vasile3, Chiriac Tatiana2, Gribinet Ludmila3, Cobîleanscaia Larisa3, Luchian Alina3, Rotaru Natalia1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările dimensionale ale ficatului şi splinei sub acţiunea BioR la bolnavii cu hepatită cronică virală B
Cobîleanscaia Larisa1, Cobîleanschii Eugen2, Gribinet Ludmila1, Ghinda Serghei3, Moscalenco Dumitru1
1 Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выбор стратегий совладающего поведения в трудных жизненных ситуациях мужчинами и женщинами в возрасте 20-27, 28-45 лет
Кобылянская Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение совладающего поведения (Coping behavior) в психологической науке: методологические предпосылки
Кобылянская Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 22 / 2011 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Понятие «Смысла» и «Личностного смысла» в контексте парадигмы «Человек – Ситуация»
Кобылянская Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Программа психологического тренинга "эффективный поиск стратегий совладающего поведения (Copin behavior) в трудних жизненых ситуациях"
Кобылянская Лариса
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Modalităţti şi strategii de ajustare a comportamentului la situaţii dificile de viaţă
Cobîleanscaia Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9