IBN
Close

45Publicaţii

515Descărcări

29814Vizualizări

Sandu Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 16. Publicaţii peste hotare - 10.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2022 - 3

Autentificarea unei picturi de Paul Jackson Pollock
Sandu Ion123 , Iurcovschi Cosmin-Tudor3 , Sandu Ioan-Gabriel45 , Florescu Oana3 , Sandu Andrei Victor45
1 Academia Oamenilor de Știință din Romania,
2 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului,
3 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
4 Forumul Inventatorilor Români,
5 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17. 2022. Iași, România. ISBN 978-9975-45-847-4.
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservarea științifică a artefactelor vechi de patrimoniu și managementul muzeelor
Sandu Ion123 , Florescu Oana3 , Iurcovschi Cosmin-Tudor3 , Sandu Ioan-Gabriel45 , Ursu Petronela Spiridon6 , Sandu Andrei Victor45
1 Academia Oamenilor de Știință din Romania,
2 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului,
3 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
4 Forumul Inventatorilor Români,
5 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
6 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17. 2022. Iași, România. ISBN 978-9975-45-847-4.
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indoor microclimate monitoring in a museum environment. Case study of ʺPoni Cernătescuʺ Museum from Iași city
Ichim Pavel1 , Florescu Oana1 , Sfîcă Lucian1 , Kadhim-Abid Adriana-Lucia2 , Sandu Ion3456 , Nănescu Monica7
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
3 Academy of Romanian Scientists,
4 National Institute for Research and Development in Environmental Protection (NIRDEP),
5 Institute for Interdisciplinary Research, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi,
6 Romanian Inventors Forum,
7 Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, Iaşi
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Evaluation of heavy metals and organic compounds in water samples collected from various sources from Republic of Moldova and Romania
Untila Carolina12 , Caraman Mihail1 , Nedeff Valentin23 , Barsan Narcis2 , Sandu Ion45 , Chitimus Alexandra Dana2 , Cretu Vasile Valentin6 , Tomozei Claudia2 , Sandu Andrei Victor54
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Academy of Agricultural and Forestry Sciences,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
5 Romanian Inventors Forum,
6 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Revista de Chimie
Nr. 10(70) / 2019 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Removal of ammonium ions and ammonia from groundwater by oxidation processes
Lupascu Tudor1 , Ciobanu Mihail1 , Botan Victor1 , Sandu Ioan-Gabriel23 , Dragalin Ion1 , Mitina Tatiana1 , Sandu Ion24
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
3 Romanian Inventors Forum,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Revista de Chimie
Nr. 11(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Din corespondența familiei Poni ‐ note și opinii inedite despre primul război mondial
Florescu Oana12 , Nănescu Monica21 , Sandu Ion12
1 Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 12. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological material and technologies used in stoping the xylophagic attack on a XVIII-th century icon
Iurcovschi Cosmin-Tudor1 , Munteanu Marius1 , Manea (Amariei) Cristiana1 , Lupașcu Maria Modesta2 , Sandu Irina Crina Anca3 , Vasilache Viorica1 , Sandu Ion14
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 “George Enescu” National University of Arts, Iași,
3 Munch Museum,
4 Romanian Inventors Forum
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea ştiinţifică a operelor de artă
Sandu Ion123 , Vasilache Viorica13 , Colbu Dumitru-Eugen13 , Iurcovschi Cosmin-Tudor13 , Tănasă Ovidiu Petru13 , Negru Ioan Cristinel132 , Sandu Andrei Victor13
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
3 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 12. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de datare a osemintelor arheologice
Manea (Amariei) Cristiana , Sandu Ion , Sîrbu Vasile
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11. 2017. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-368-0 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul arhivelor în păstrarea şi conservarea documemntelor
Boutiuc-Haulică Maria12 , Tănasă Ovidiu Petru12 , Negru Ioan Cristinel12 , Vasilache Viorica12 , Sandu Ion12
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 12. 2017. Iași, România. .
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-142. Vizualizări-1134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiința și tehnica salvgardării obiectelor de patrimoniu cultural din lemn
Iurcovschi Cosmin-Tudor12 , Sandu Ion12 , Pelin Vasile12 , Tănasă Ovidiu Petru21 , Păduraru Marius12
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11. 2017. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-368-0 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii moderne de curăţare a picturilor în ulei, tempera şi a picturii murale
Colbu Dumitru-Eugen12 , Pruteanu Silvia12 , Iurcovschi Cosmin-Tudor12 , Sandu Ion12 , Vasilache Viorica12 , Sandu Irina Crina Anca3
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
3 University of Evora
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11. 2017. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-368-0 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the treatment with Câmpeni Red Petroleum on a XVIII-th century icon
Iurcovschi Cosmin-Tudor1 , Munteanu Marius1 , Manea (Amariei) Cristiana1 , Lupașcu Maria Modesta2 , Sandu Irina Crina Anca3 , Vasilache Viorica1 , Sandu Ion14
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 “George Enescu” National University of Arts, Iași,
3 Munch Museum,
4 Romanian Inventors Forum
Chemistry Journal of Moldova
Vol. 12, / 2017 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilități în identificarea documentelor de călătorie falsificate și a bunurilor de patrimoniu traficate la frontiera dintre România și Republica Moldova
Păduraru Marius12 , Potolincă Daniel23 , Tănase Ovidiu-Cristian23 , Iurcovschi Cosmin-Tudor32 , Vasilache Viorica3 , Sandu Ion32
1 Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 11. 2017. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-368-0 .
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Modern procedures used in cleaning old, illegibly and blackened icons
Pruteanu Silvia1 , Sandu Ion12 , Vasilache Viorica21
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Romanian Inventors Forum
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări oxidative ale proteinelor: efectul asupra organismului uman
Ion Laura , Andrieş Claudia , Petre Brînduşa Alina , Drochioiu Gabi , Sandu Ion
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of pollutants in museum environment
Budu Ana-Maria , Sandu Ion
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrometria de masă. evoluţie şi rolul în cercetarea modernă
Sandu Ion1 , Ion Laura1 , Petre Brînduşa Alina1 , Drochioiu Gabi1 , Sandu Ion12
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Necunoscută, România
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(12) / 2015 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 April, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 11

Conservarea genetică a varietăţilor vegetale autohtone şi modificările biochimice
Pintilie Olga1 , Cosma Adelina1 , Zaharia Marius1 , Murariu Manuela2 , Drochioiu Gabi1 , Sandu Ion1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni“, Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra metodei studiului de caz utilizată în lecţiile de chimie
Vasilache Violeta1 , Creţu Monica-Anca2 , Sandu Ion2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-1046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la teoria biostructurală la determinarea aminoacizilor liberi din plante
Cosma Adelina , Bontas Danut , Pintilie Olga , Zaharia Marius , Drochioiu Gabi , Sandu Ion
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological cleaning systems for old icons painted in tempera
Pruteanu Silvia , Spiridon Petronela , Vasilache Viorica , Sandu Ion
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological systems for cleaning old icons
Pruteanu Silvia , Spiridon Petronela , Vasilache Viorica , Sandu Ion
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca vector activ în relansarea economică (2)
Sandu Ion1 , Stănilă Alexandru2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul unei icoane din secolul al XIX-lea: determinarea stării de conservare și a tehnologiei de punere în operă prin analiza materialelor
Munteanu Marius1 , Sandu Ion12 , Vasilache Viorica12 , Sandu Irina Crina Anca3
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Departamentul Cercetare-Dezvoltare-Inovare Forumul Inventatorilor Români,
3 University of Evora
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 9. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-63-368-0.
Disponibil online 30 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of some archaeometric characteristics used in panel painting icons authentication
Cristache Raluca Anamaria , Budu Ana-Maria , Spiridon Petronela , Vasilache Viorica , Sandu Ion
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the some archaeometric characteristics used in the authentication of icons
Spiridon Petronela12 , Cristache Raluca Anamaria12 , Budu Ana-Maria12 , Vasilache Viorica12 , Sandu Ion12
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Arheoinvest Interdisciplinary Platform
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of stages and operations involved in the preservation and restoration of two XIX-th century icons, on wooden support
Munteanu Marius1 , Sandu Ion12 , Huțanu Ioana1 , Nica Liliana1
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Romanian Inventors Forum
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toxicitatea şi utilitate compuşilor dinitrofenolici ca medicament
Zaharia Marius , Pintilie Olga , Cosma Adelina , Gradinaru Robert , Drochioiu Gabi , Murariu Manuela , Sandu Ion
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(11) / 2014 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 28 January, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Factori de susţinere şi dezvoltare a creativităţii tehnice autohtone ca vector activ în relansarea economică (1)
Sandu Ion , Stănilă Alexandru
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Intellectus
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 22 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Noutăţi în conservarea ştiinţifică a lemnului vechi pus în operă
Sandu Ion , Vasilache Viorica , Sandu Irina Crina Anca , Gherman Gabriela , Pruteanu Silvia
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The functional characteristics of the artificial holochamber
Canache Maria1 , Sandu Ion2 , Chirazi Marin2 , Lupascu Tudor3 , Pascu Constantin4
1 Bolătău School, Zemes,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
4 S.C. Tehnobionic SRL
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Implicarea tehnicilor SEM-EDX şi MICRO-FTIR în investigarea unor fragmente de ceramică veche
Sandu Ion1 , Vasilache Viorica12 , Cotiugă Vasile3 , Sandu Ioan-Gabriel1
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 6. 2011. Iaşi, Bacău. ISBN 978-606-92832-5-7.
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedee și materiale moderne de prezervare şi restaurare a lemnului vechi policrom
Gherman Lăcrămioara Gabriela1 , Sandu Ion12 , Vasilache Viorica32 , Sandu Andrei Victor4
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
3 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
4 Departamentul Cercetare-Dezvoltare-Inovare Forumul Inventatorilor Români
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 6. 2011. Iaşi, Bacău. ISBN 978-606-92832-5-7.
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Aspecte moderne privind conservarea ştiinţifică a artefactelor din ceramică
Sandu Ion12 , Cotiugă Vasile3 , Sandu Andrei Victor34 , Vasilache Viorica1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
3 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
4 Forumul Inventatorilor Români
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 5. 2010. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-320-8.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii actuale privind investigarea ştiinţifică a artefactelor din ceramică
Sandu Ion12 , Olteanu Gabriel Ion3 , Sandu Ioan-Gabriel4 , Vasilache Viorica12 , Sandu Andrei Victor54
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
3 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti,
4 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
5 Forumul Inventatorilor Români
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 5. 2010. Editura Tehnica-Info. ISBN 978-9975-63-320-8.
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The harmonization of inventions law for the protection of both the intellectual and industrial properties
Sandu Ion12 , Volovăț Nicolae2 , Sandu Ioan-Gabriel3
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Forumul Inventatorilor Români,
3 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Intellectus
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Aspecte moderne ale valorificării şi tezaurizării bunurilor de patrimoniu cultural
Sandu Ion12
1 Platorma de Formare și Cercetare Interdisciplinară în Arheologie - Arheoinvest,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 3. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-45-094-2 .
Disponibil online 24 April, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Conservarea ştiinţifică integrată a moştenirii culturale ca activitate interdisciplinară
Sandu Ioan-Gabriel1 , Dima Adrian1 , Sandu Ion23
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
3 Centrul de Cercetare şi Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural, Iași
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediţia 2. 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-9841-2-6 .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea în domeniul inventicii (IV)
Sandu Ion , Sandu Gabriel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Intellectus
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea în domeniul inventicii (IV)
Sandu Ion , Sandu Gabriel
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-813
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Instruirea în domeniul inventicii (I)
Sandu Ion , Sandu Gabriel
Intellectus
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea în domeniul inventicii (II)
Sandu Ion1 , Sandu Gabriel2
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Forumul Inventatorilor Români
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea în domeniul inventicii (III)
Sandu Ion , Sandu Gabriel
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Intellectus
Nr. 4 / 2006 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Studii asupra sistemului de reacţie PD(II) – 2,6 – diaminotoluen
Sandu Ion1 , Gulea Aurelian2 , Luca Constantin3 , Noviţchi Ghenadie2 , Sandu Irina Crina Anca4
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
4 Universitatea din Florența
Чугаевская конференция по координационной химии
Ed.22. 2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 45 of 45