IBN
Close
Badan Vlad
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 7
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2021 - 1

Prioritățile sistemelor de sănătate în ţările europene
Grejdean Tudor , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Grejdian-Voloceai Victoria , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 4-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Dereglările cognitive la vârstnici – o problemă a medicinii contemporane
Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Moroşanu Mihail , Badan Vlad , Globa Nina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functional characteristics of dento-facial relationships
Badan Vlad , Fala Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Demensiunele morbidității cardiovasculare la vîrstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 14 December, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladiile cronice - factor determinant în provocarea bolii cronice de rinichi.
Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Rusu Alexei , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dimensiunilor medico – sociale a persoanelor longevive.
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Şoric Gabriela , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of collagen sponge in socket preservation
Badan Vlad , Cretu Marina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of collagen sponge in socket preservation
Cretu Marina , Badan Vlad
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Сaracteristica dereglărilor cognitive la vârstnici în Republica Moldova
Negară Anatolie12 , Grejdianu Tudor12 , Margine Leonid2 , Russu Virginia2 , Badan Vlad2 , Lavric Alexandru2 , Şoric Gabriela1
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-24. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Eșantionarea aleatorie simplă: sensul matematic al formulei de calcul al volumului eșantionului reprezentativ.
Margine Leonid , Badan Vlad , Spînu Dorin , Cujba Natalia , Malachi Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 September, 2016. Descarcări-181. Vizualizări-2130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea tipurilor de erori într-un studiu științific.
Margine Leonid , Badan Vlad , Spînu Dorin , Cujba Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-32. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Mazniuc Viorica , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Factorii care influenţează managementul pneumoniilor comunitare
Brocovschii Victoria1 , Botnaru Victor1 , Rusu Doina12 , Badan Vlad1 , Toma Cristina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Mazniuc Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Efficiency assessment of the information system on surveillance of communicable diseases and public health events
Gheorghiţa Stela , Badan Vlad , Lozan Oleg , Kiku Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 1(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 7 August, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cauzele de deces a persoanelor longevive
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Lavric Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea persoanelor cu handicap în Republica Moldova
Margine Leonid , Tintiuc Dumitru , Grejdianu Tudor , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Intensitatea durerii postoperatorii şi costul analgeziei în dependenţă de practica analgezică
Oleineac Eugeniu , Guzun Nicolae , Coloman Dmitrii , Cobîleţchi Sergiu , Baltaga Ruslan , Şandru Serghei , Badan Vlad
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspecte specifice asistenţei medicale spitaliceşti în Republica Moldova
Tintiuc Dumitru , Vicol Corina , Raevschi Elena , Margine Leonid , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladiile cardiovacsulare o problemă de sănătate publică în Republica Moldova
Raevschi Elena , Tintiuc Dumitru , Vicol Corina , Margine Leonid , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile referitoare la modul de viaţă şi starea de sănătate ale persoanelor longevive
Tintiuc Dumitru , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Blaja-Lisnic Natalia , Celac Adelina , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Maladiile cardiovasculare – Cauza principală a decesului
Florea Marina , Pascan Loredana-Mihaela , Ahmed Mohamed , Badan Vlad
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(23) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22