IBN
Close
Ababii Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular (Caz clinic)
Musteaţă Tatiana1, Pascal Oleg12, Golubev Olga2, Cucovici Aliona1, Ababii Ala1
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 February, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Principii de diagnostic electrofiziologic, tratament şi profilaxie a contracturii secundare a muşchilor mimici
Munteanu Liuba, Ababii Ala
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2