IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 2 Unique visitors: 2
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Galemba Stela - 9. Descărcări - 19. Vizualizări - 2326.
Articole în reviste din RM - 9.
xls PDF

2015 - 1

Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Managementul performanţelor profesionale – factor de motivare a cadrelor didactice
Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Performanţa organizaţională – direcţie strategică a instituţiei de învăţământ
Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Model de proiect de educaţie pentru sănătate în cancer mamar, aplicat în sectorul primar
Bedicov E., Negrean Mariana, Galemba Stela
1 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea curriculei de instruire practică a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate prin implementarea medicinei de familie
Negrean Mariana, Manolache Ala, Cobileanschi Svetlana, Baroncea Angela, Galemba Stela, Tomulescu L.
1 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea şi implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate în comunitate
Bedicov E., Galemba Stela, Negrean Mariana
1 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-metodologice ale motivării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Galemba Stela
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9