IBN
Close
Macovei Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Reflections on the activity of mercenaries in the context of world security
Macovei Vera
Centrul Naţional Anticorupţie
On War Studies
2021. Ankara, Turkey. ISBN 978-625-8007-60-2.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cadrul legal de incriminare a infracţiunii de activitatea mercenarilor în statele CSI
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectivă a infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la alin. (i) art.141 Cod penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa , Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracţiunii de activitate a mercenarilor prevăzută la alin.(2) art. 141 CP RM
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Актуальные научные исследования в современном мире
Nr. 67(11) / 2020 / ISSN 2524-0986
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectul infracţiunii prevăzute la alin. (1) art. 141 ”activitatea mercenarilor” din Codul penal al Republicii Moldova
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracțiunii prevăzute la alin.(1) art. 141 al codului penal al Republicii Moldova
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Despre necesitatea incriminării faptei de recrutare a mercenarilor la alin. (2) art. 141 - activitatea mercenarilor, din codul penal al Republicii Moldova
Grecu Raisa , Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forma vinovăţiei subiectului infracţiunii de activitatea mercenarilor prevăzută la art. 141 CP RM
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura subiectivă a infracțiunii prevăzute la alin.(1) art.141 al codului penal al Republicii Moldova
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The form of guilt of the subject of crime by the activity of mercenaries provided in art. 141 PC RM
Macovei Vera
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Despre necesitatea sporirii răspunderii penale pentru infracțiunea de activitate a mercenarilor prevăzută la art. 141, alin. (2) Cod Penal al Republicii Moldova
Macovei Vera
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Confiscarea specială
Macovei Vera
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12