IBN
Close

39Publicaţii

538Descărcări

17804Vizualizări

Bencheci Marcel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 1. Cărţi publicate în RM
  • 1.2.Contribuții în monografii - 1
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2023 - 2

Combaterea terorismului și extremismului ca modalitate de a asigura eficiența implementării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul războiului ruso-ucrainean asupra securității Republicii Moldova
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Conflictele înghețate din spațiul post-sovietic: repercursiuni asupra securităţii naţionale a statelor implicate
Bencheci Marcel1 , Boroda Dumitru23 , Cernețchi Eduard32 , Kurtskhalia Alexander4
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea frontalieră a Republicii Moldova în contextul mediului actual de securitate
Hîrbu-Bencheci Diana12 , Buzev Diana21 , Bencheci Marcel3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 August, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspecte de drept internațional în contextul conflictelor înghețate: cazul Transnistriei
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Cujba Vasile3
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și dreptul persoanei la siguranță: aspecte ale interconectării prin prisma Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea națională și siguranța cetățenilor – priorități ale sistemului național de securitate în contextul ajustării la politicile de securitate comunitară
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of international security organizations in the settlement of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia
Bencheci Marcel
Institute of Legal, Political and Sociological Research
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenești în contextul modernizării sistemului securității naționale a Republicii Moldova
Bencheci Marcel
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3201-4-6.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitățile de modernizare a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în contextul evoluției sistemului de securitate international
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-3-9.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile aplicării normelor dreptului internațional în contextul conflictului teritorial din Transnistria
Bencheci Marcel1 , Cujba Vasile2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(88) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the republic of Moldova and Georgia
Bencheci Marcel1 , Kurtskhalia Alexander2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(1) / 2020 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 April, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele consolidării securității naționale și asigurarea dreptului persoanei la siguranță prin prisma implementării Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul serviciilor de informații în prevenirea și combaterea terorismului internațional
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studii şi cercetări juridice
Partea 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-2-2.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cadrul legislativ al sistemului național de securitate
Bencheci Marcel , Munteanu Andrian
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capabilități instituționale de contracarare a riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurile instituționale în prevenirea riscurilor și amenințărilor cu caracter terorist
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului europeanRepublica Moldova în contextul provocărilor interne și externe la adresa securității naționale
Partea 3. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3377-6-2.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele actuale ale interoperabilităţii organizaţiilor internaţionale de securitate în prevenirea şi combaterea terorismului
Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Dezvoltarea cadrului juridic al Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi asigurarea a parcursului european
Chişinău: Tipografia Centrală, 2019. ISBN 978-9975-3298-2-8..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of legislative dimension of national security policy
Bencheci Marcel1 , Munteanu Andrian2
1 Institute of Legal, Political and Sociological Research,
2 Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte ale combaterii terorismului prin intermediul organizațiilor internaționale de securitate
Bencheci Marcel1 , Hîrbu-Bencheci Diana2 , Gorincioi Iulia2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39