IBN
Close
Bulgac Corina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 1

The commercial bank's contribution to the optimization of fiscal management
Bulgac Corina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Efficiency of tax administration procedures. an essential condition in the europeanization process for the Republic of Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Mihail
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea procedurilor de administrare fiscală – condiție indispensabilă în procesul de europenizare pentru Republica Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Mihail
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal regulation of investment income at national and international level
Bulgac Corina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul situației pandemice asupra comerțului internațional în Republica Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța informării persoanelor în etate cu privire la facilitățile fiscale și creșterea gradului de conformarea benevolă a acestora
Bulgac Corina , Hincu-Chilianu Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpreting the correlation between fiscal policy and economic growth in the Republic of Moldova
Bulgac Corina
Academy of Economic Studies of Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul fiscal național - mediu de muncă care promovează stabilitatea în funcția publică
Bulgac Corina , Platon Adrian
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of informing older people about tax facilities and increasing their voluntary compliance
Bulgac Corina , Hincu-Chilianu Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Aspectele politicii fiscale în materie de ocupare a forței de muncă pe plan național și internațional
Muntean Daniela , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile de susținere a activității agenților economici care dispun de salariați cu dizabilități
Prodan Adriana , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele politicii fiscale asupra calității vieții oamenilor în etate
Chiper Natalia , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea tinerilor cercetători în conlucrarea psihologică intergeneraţională
Todoroi Dumitru1 , Zgureanu Aureliu1 , Bulgac Corina1 , Micuşa Dumitru2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Impactul politicii fiscale asupra sustenabilității fiscale
Chiper Natalia , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-45. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul planificării fiscale în procesul de prognozare a veniturilor din plățile fiscale în Republica MoldOVA: așteptări și realizări
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Impactul impozitelor indirecte asupra creşterii ecomonice a Republicii Moldova
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul impozitelor generale la formarea veniturilor fiscale ale bugetului de stat
Bulgac Corina , Chiper Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Analiza modalităţilor de evaziune fiscală
Rotaru Daniela , Russu Octavian , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea gestiunii fiscale a entităţii în scopul reducerii presiunii fiscale
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul politicii fiscale asupra proceselor investiționale în Republica Moldova
Camerzan Nicoleta , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența accizelor asupra formării prețurilor
Cazacu Angela , Levinte Daniela , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologii de determinare a presiunii fiscale pentru subiecții economici: sinteze și reflecții
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele politicii fiscale în domeniul accizelor
Vrancean Renata , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evaluation mechanism of the tax pressure on the economy in the Republic of Moldova
Bulgac Corina
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Armonizarea politicii fiscale a Republicii Moldova în contextul integrării în Uniunea Europeană
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de armonizare a legislaţiei fiscale la standardele Uniunii Europene
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionalizarea politicii de finanţare a unităţilor economice din agricultură în contextul strategiilor de dezvoltare
Bulgac Vitalii1 , Bulgac Corina2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Modalităţi de reducere a presiunii fiscale la nivel microeconomic şi la nivel naţional, practici autohtone şi internaţionale
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Potenţialul de finanţare al pieţei financiare nebancare şi perspectivele dezvoltării acesteia
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3018-4-8.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi funcţionarea sistemului de protecţie socială în Republica Moldova în condițiile integrării în Uniunea Europeană
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Politica fiscală a Republicii Moldova şi măsuri de optimizare a acesteia
Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.2. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-92-5.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Gestionarea mijloacelor bugetului public naţional prin contul unic trezorerial al ministerului finanţelor – trezoreria de stat
Petroia Andrei , Bulgac Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-965
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 32 of 32