IBN
Close
Manic Stelian
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1

2022 - 1

  Studiile doctorale în Republica Moldova: noi mecanisme, noi provocări
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Manic Ludmila1
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Analiza schimbărilor în conceptul studiilor doctorale. Abordări prin prisma politicilor promovate la nivel european
Manic Stelian1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Manic Ludmila1
1 Universitatea Americană din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

   The specific mediterranean tourism
Kabaha Ali1 , Gribincea Alexandru2 , Manic Ludmila3 , Manic Stelian4
1 Academy of Public Administration, Republic of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 University of Adelaide,
4 American University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Cojocaru Igor1 , Minciună Vitalie1 , Manic Stelian2 , Manic Ludmila3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Specificul turismului mediteranean
Kabaha Ali1 , Gribincea Alexandru2 , Manic Ludmila3 , Manic Stelian4
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 University of Adelaide,
4 Universitatea Americană din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-36. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

  Considera"ii privind rolul statului în managementul sistemului na"ional de cercetare-dezvoltare
Cuciureanu Gheorghe1 , Manic Stelian2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Universitatea din Adelaide, SUA
Intellectus
Nr. 2 / 2010 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii şi motivele internaţionalizării activităţilor ştiinţifice şi tehnologice
Cuciureanu Gheorghe1 , Manic Stelian2
1 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
2 Universitatea Adelaida, Şcoala de Economie
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-27. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare
Cuciureanu Gheorghe , Manic Stelian
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Scientica ca bază ştiinţifică a managementului sistemului de cercetare-dezvoltare
Cuciureanu Gheorghe , Manic Stelian
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(37) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9