IBN
Close
Bunescu Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Clinical-evolutionary and diagnostic particularities in septicemia
Bunescu Irina1 , Târcă Tiberiu1 , Burduniuc (Popa) Olga12 , Anton Maria21 , Siniţîna Iulia3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health,
3 Timofei Moșneaga Republican Clinical Hospital
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Clinical cases of ulceroglandular form of tularemia in Republic of Moldova clinical case
Bunescu Irina1 , Holban Tiberiu1 , Burduniuc (Popa) Olga2 , Bivol Maria2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Agency for Public Health
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53. 2021. Melbourne, Australia. ISBN 978-0-643-12109-6.
Disponibil online 28 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The importance of blood cultures in the effective management of bloodstream infections
Burduniuc (Popa) Olga12 , Bunescu Irina2 , Sofronie Olga2 , Bivol Maria2 , Craciun Olga2 , Burduniuc Aurelia3 , Balan Greta21
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Charles University, Prague
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Frecvenţa izolării tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilino-rezistente în Republica Moldova
Balan Greta12 , Burduniuc (Popa) Olga12 , Siniţîna Iulia3 , Iasîbaş Oxana2 , Bunescu Irina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-142. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile etiologice şi clinice ale cazurilor de septicemie la pacienţii spitalizaţi la spitalul clinic de boli infecţioase „Toma Ciorbă”
Bunescu Irina1 , Holban Tiberiu1 , Burduniuc (Popa) Olga12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Leucoencefalopatia multifocală progresivă la pacienţii HIV-pozitivi în Republica Moldova
Paşnin Ana1 , Holban Tiberiu1 , Nagîţ Angela2 , Bîstriţchi Ina2 , Bunescu Irina2
1 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(44) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile clinico-epidemiologice ale yersiniozei cu Y.enterocolitica la copii
Alexeev Tatiana , Rusu Galina , Bunescu Irina , Pruneanu Diana , Alexeev Valeriu , Muşuc Victor , Neaga Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Particularitǎţile clinice ale amibiazei intestinale la momentul actual
Rusu Galina , Alexeev Tatiana , Muşuc Victor , Vămăşescu Angela , Bunescu Irina , Paşnin Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice ale herpesului zoster la etapa actuală
Semeniuc Stela , Cebotarescu Valentin , Pruneanu Diana , Stîngaci Eugenia , Slova Olga , Maliovanîi Carolina , Bunescu Irina , Ciobanu Silvia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-942
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9