IBN
Close
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Cuvinte-cheie (39): emotional skills (3), discurs didactic (3), Socio-emotional development (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Învățarea și dezvoltarea strategiilor de reglare emoțională la copii
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecieri generale asupra studiului online în mediul academic
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul comportamentului indizerabil prin dezvoltarea inteligenței emoționale la copii
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Costumul popular în spațiul istoric al Moldovei
Cibric Iurie, Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Unicitate şi diversitate prin folclorSimpozionul Internaţional Ştiinţifico-cultural
Ediția 2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-134-66-8.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităților cadrului didactic de a crește competența socială și emoțională a copiilor
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socioumane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorilor de mediu asupra comunicării în sala de clasă
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teacher's skills in increasing the social and emotional competence of children
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea activităților experiențiale în studierea plantelor cu preșcolarii
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Formarea competentei discursive la studentii pedagogi
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea copilului prin activităţi nonformale în parteneriat cu familia
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape şi reprezentări acţionale în valorificarea discursului didactic în formarea iniţială a profesorului
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de intervenţie în formarea iniţială a cadrelor didactice prin valorificarea discursului didactic
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Educatia outdoor în atentia parintilor moderni
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Oportunitati de dezvoltare a competentei discursive la elevi / studenti prin intermediul proiectului de grup
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea discursului didactic prin intermediul tehnologiilor informaţionale
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Analiza discursului didactic din perspectiva relaţiei profesor – student
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul didactic – condiţie spre o predare şi învăţare de calitate
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17