IBN
Close
Blaja-Vitcovschii Ala
Cuvinte-cheie (10): technological education (1), plastic education (1), extracurricular educational activity (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Aspecte ale proiectării şi implimentării activităţilor extracurriculare aferente disciplinelor educaţie plastică şi educaţie tehnologică în ciclul primar
Moldovean Tatiana1, Blaja-Vitcovschii Ala2
1 Centrul de Creație Tehnică, DGETS, sec. Buiucani, Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Ornamentica tradiţională ca izvor de cunoaştere a patrimoniului national
Blaja-Vitcovschii Ala
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Pragurile sensibilităţii cromatice şi preferinţele cromatice ale elevilor claselor primare
Blaja-Vitcovschii Ala
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensibilitatea cromatică în calitate de problemă a percepţiei – producerii – interpretării artistice
Blaja-Vitcovschii Ala
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Bazele psihopedagogice ale standardului de formare profesională la specialitatea 142.02 pedagogie preşcolară la ciclurile I (Licenţiat), Ii (Masterat), III (Doctorat)
Gînju Stela, Jelescu Petru, Carabet Natalia, Haheu-Munteanu Eufrosinia, Blaja-Vitcovschii Ala, Chirilov Vasile, Pidleac-Pavlenco Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 18 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5