IBN
Close
Tumanov Dimitrii
Cuvinte-cheie (20): subcompetence (1), analytical skills (1), субкомпетенции (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Исследовательская работа – фактор успешной преподавательской деятельности на уроках Географии
Туманов Дмитрий
Лицей имени Н. В. Гоголя, Кишинэу
Univers Pedagogic
Nr. 1(61) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследовательская работа – фактор успешной преподавательской деятельности на уроках географии
Туманов Дмитрий
Лицей имени Н. В. Гоголя, Кишинэу
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование компетенции – критический анализ информации из разных исторических источников на уроках истории румын и всеобщей истории
Туманов Дмитрий
Лицей имени Н. В. Гоголя, Кишинэу
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Проблемы и решения в преподавании географии в общеобразовательных образовательных учреждениях Республики Молдова (из личного опыта работы)
Tumanov Dimitrii
Liceul Teoretic „Nicolae Gogol”, Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Антирелигиозные мероприятия Cоветского государства в отношении православной религии (1961-1991)
Туманов Дмитрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1081
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика коммунистической партии по отношению к православной oбрядности в МССР 1961-1991гг
Tumanov Dimitrii
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Атеистическая пропаганда и агитация в Молдавской ССР (1960-1991)
Туманов Дмитрий
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Положение православной обрядности в МССР (1961-1975)
Туманов Дмитрий
Международный Независимый Университет Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(74) / 2014 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 22 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8