IBN
Close
Modvală Susana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 5.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

Impact of pesticide residues in raw milk
Modvală Susana
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of pesticide residues in sunflower honey
Modvală Susana
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Parametrii tehnologici pentru crearea unei ferme model de creșterea a tineretului bovin
Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Особенности технологии кочевого пчеловодствa
Еремия Николай , Modvală Susana , Еремия Нина
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Particularităţile tehnologiei stupăritului pastora
Eremia Nicolae , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea aditivului nutriţional in hrana stimulatoare a albinelor in perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Breeding and reproduction of local Carpathian bees
Eremia Nicolae1 , Scripnic Elena1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica familiilor de albine şi suprafeţelor de culturi nectaro-polinifere în Republica Moldova
Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-58. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of feed additive VITACORM AD-1 to stimulate resistance to wintering of bee families
Eremia Nicolae , Modvală Susana , Chiriac Angela
State Agrarian University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului „microorganisme eficiente” la iernarea familiilor de albine
Modvală Susana , Eremia Nina , Chiriac Angela , Mardari Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul biologic şi rezerva de miere a bazei melifere din Republica Moldova
Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the influence of stimulating feeding of bees during spring time
Eremia Nicolae1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Chiriac Angela1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование эффективных микроорганизмов в стимулирующих подкормках для пчел
Еремия Николай1 , Zagareanu Andrei2 , Modvală Susana1 , Еремия Нина1 , Кирияк А.1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Știință, educație, cultura
Vol.1. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0..
Disponibil online 8 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dinamica supafeţelor culturilor agricole şi rezervei de miere în Republica Moldova
Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tehnologiei creşterii artificiale a mătcilor de albine
Eremia Nicolai1 , Zagareanu Andrei1 , Eremia Nina1 , Mihailova (Neicovcena) Iulia2 , Modvală Susana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultura
2014. Comrat. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of additive in bee feeding at queens' growing
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVII. 2014. București, România. ISSN 2285-5750, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Dinamica efectivului familiilor de albine şi a suprafeţelor pomilor fructiferi în Republica Moldova
Eremia Nicolae , Modvală Susana , Naraevscaia Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hrănirea stimulatoare a albinelor cu utilizarea aditivului furajer Praimix Bionorm K (sinbiotic complex
Eremia Nicolae , Zagareanu Andrei , Eremia Nina , Mardari Tatiana , Modvală Susana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul indicilor fizico-chimici în mierea polifloră
Eremia Nicolae , Naraevscaia Ina , Modvală Susana , Mihailova (Neicovcena) Iulia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 21 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Study of magnetic field and ultraviolet activation in geese eggs hatching
Scripnic Elena , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of magnetic field and ultraviolet activation in geese eggs hatching
Scripnic Elena , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Studiul dezvoltării sectorului avicol la nivel naţional şi internaţional
Şumanschii Andrei1 , Bîzgu Ion2 , Modvală Susana1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The magnetic field used in incubation technology of hen and quail eggs
Scripnic Elena , Scripnic Iurie , Modvală Susana
State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(53) / 2010 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сalităţile morfo-productive ale raselormixte de găini importate în Republica Moldova
Modvală Susana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25