IBN
Close

47Publicaţii

1174Descărcări

29048Vizualizări

Bădărău Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2023 - 1

Managemetul educației incluzive în Republica Moldova
Pavaloi Andrei1 , Bădărău Elena2
1 Direcţia generală educaţie, tineret şi sport mun. Chişinău (DGETS),
2 Universitatea de Stat din Moldova
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-94-5.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Căi de eficientizare a sistemului bancar din Republica Moldova
Bădărău Elena , Gureu Oxana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea serviciilor bancare prin prisma creditării
Bădărău Elena , Gureu Oxana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3542-2-6 (PDF).
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza problemelor de eficientizare al comerțului exterior
Bădărău Elena1 , Novotna Veronika2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea Tehnică din Brno
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Aspectele și importanța comerţului electronic în condițiile pandemice
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-90. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Eficiența managementului administrativ prin prisma planificării şi dezvoltării carierei profesionale
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea și impactul tendinţelor fundamentale de dezvoltare a economiei mondiale
Bădărău Elena
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Международное сотрудничество в области информационной безопасности
Бэдэрэу Eлена
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-53. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of e-commerce in Republic of Moldova in contexts of developing UE Strategy
Bădărău Elena
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova în contextul dezvoltării Strategiei UE
Bădărău Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region
Bădărău Elena , Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica europeană în domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile Informaţionale – un domeniu prioritar de cooperare a Republicii Moldova în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Bădărău Elena , Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Academic mobility an important point in the development of the Strategy of the Danube Region
Bădărău Elena1 , Brovka Ghennadi2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării
Bădărău Elena1 , Brovca Ghenadii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana , Bădărău Elena , Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна , Бэдэрэу Eлена , Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Problemele creşterii eficienţei pieţii comerţului electronic
Bădărău Elena , Ceban Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova la înc. sec. XXI
Bădărău Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47