IBN
Close
Bujac Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity seven and four real distinct infinite singularities
Bujac Cristina1 , Schlomiuk Dana2 , Vulpe Nicolae1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Université de Montréal
Electronic Journal of Differential Equations
Nr. 2021 / 2021 / ISSN 1072-6691
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One class of quadratic di®erential systems with two invariant lines
Bujac Cristina1 , Schlomiuk Dana2 , Vulpe Nicolae1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Université de Montréal
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Configurations of invariant straight lines of the type (2, 2, 1, 1) for a family of cubic systems
Bujac Cristina1 , Schlomiuk Dana2 , Vulpe Nicolae1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Université de Montréal
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The classification of a family of cubic differential systems in terms of configurations of invariant lines of the type (3, 3)
Bujac Cristina
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Configurations of invariant lines of total multiplicity 7 of cubic systems with four real distinct infinite singularities
Bujac Cristina1 , Schlomiuk Dana2 , Vulpe Nicolae1
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Université de Montréal
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cubic Differential Systems with Invariant Straight Lines of Total Multiplicity Eight possessing One Infinite Singularity
Bujac Cristina , Vulpe Nicolae
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Qualitative Theory of Dynamical Systems
Nr. 1(16) / 2017 / ISSN 1575-5460 / ISSNe 1662-3592
Disponibil online 10 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First integrals and phase portraits of planar polynomial differential cubic systems with invariant straight lines of total multiplicity eight
Bujac Cristina , Vulpe Nicolae
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1417-3875
Disponibil online 28 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phase portraits of cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity eight
Bujac Cristina , Vulpe Nicolae
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

First Integrals and Phase Portraits of Planar Polynomial Differential Cubic Systems with the Maximum Number of Invariant Straight Lines
Bujac Cristina1 , Llibre Jaume2 , Vulpe Nicolae1
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Universitat Autònoma de Barcelona
Qualitative Theory of Dynamical Systems
Nr. 2(15) / 2016 / ISSN 1575-5460 / ISSNe 1662-3592
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Configurations of invariant lines for the family of Cubic systems with homogeneous cubic part (x3, 0)
Bujac Cristina
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necessary and sufficient conditions for a straight line to be invariant of the multiplicity k for a cubic system
Bujac Cristina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One subfamily of cubic systems with invariant lines of total multiplicity eight and with two distinct real infinite singularities
Bujac Cristina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(77) / 2015 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Cubic systems with one simple and one triple real infinite singularities with invariant lines of total multiplicity eight
Bujac Cristina
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cubic systems with two distinct infinite singularities and 8 invariant lines
Bujac Cristina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 9 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One new class of cubic systems with maximum number of invariant lines omitted in the classification of J. Llibre and N.Vulpe
Bujac Cristina
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(75) / 2014 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 24 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Stabilitatea în sensul liapunov la studiul modelelor economice
Bujac Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16