| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Belibova Silvia - 3. Descărcări - 5. Vizualizări - 485.

2015 - 1

Antrenarea părinţilor în procesul de dezvoltare a comunicării la copiii cu deficienţe
Belibova Silvia
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(90) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Studiu experimental al comunicării la copiii cu PCI asociată cu deficienţă mintală
Belibova Silvia
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 37 / 2014 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comunicării copiilor cu paralizie cerebrală infantilă asociată cu deficienţă mintală în cadrul relaţiilor interpersonale
Belibova Silvia
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3