IBN
Close
Lupaşcu-Volentir Felicia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 21
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Multimorbiditatea și iatrogenia prin prisma sindromului de fragilitate la populația vârstnică din Republica Moldova
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popa Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Evaluarea tulburărilor funcționale în fenotipul de fragilitate la vârstnici, date provizorii
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și neurosenzorial ca determinante a fragilității la vârstnici
Popescu Ana , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Negară Anatolie , Popa Ana , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of sarcopenia in the context of fragility syndrome in the elderly
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Popa Ana , Stoicova Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aspects of frailty syndrome, nutritional status and comorbidities in the elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the nutritional pattern in frailty syndrome dependent institutionalized elderly
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Popescu Ana , Negară Anatolie , Coşciug Elena , Stoicova Irina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of psycho-cognitive factors with the nutritional status of the elderly
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Negară Anatolie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statusul nutrițional și factorii determinanți ai malnutriției la persoanele vârstnice instituționalizate. Date provizorii
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Popescu Ana , Coşciug Elena , Popa Ana , Stoicova Irina , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul nutrițional la vârstnicii cu sindrom de fragilitate
Popescu Ana , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Negară Anatolie , Popa Ana , Coşciug Elena , Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(89) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu patologie articulară și diverse polipatologii în Republica Moldova
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu sindroame geriatrice 
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu tulburări cognitive
Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile si influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici
Fetco-Mereuţă Diana , Matcovschi Sergiu , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul durerii asupra calității vieții pacienților Vârstnici
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie , Stoicova Irina , Guranda Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patologia cardiovasculară cronică la vârstnicii din Republica Moldova 
Fetco-Mereuţă Diana , Negară Anatolie , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele mari geriatrice, bolile cardiovasculare cronice și calitatea vieţii pacienţilor vârstnici din Republica Moldova
Coşciug Elena , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Fetco-Mereuţă Diana , Stoicova Irina , Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate şi riscul de fracturi la pacienţii vârstnici din Republica Moldova
Deseatnicova Elena , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Agachi Svetlana , Negară Anatolie , Groppa Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-39. Vizualizări-1125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Mazniuc Viorica , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte ale calităţii vieţii pacienţilor vârstnici
Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena , Negară Anatolie , Şalari Adrian , Botezatu Adriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglări cognitive la vârstnici
Tintiuc Dumitru , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Lavric Alexandru , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Stavinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-56. Vizualizări-1266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Badan Vlad , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Mazniuc Viorica
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele dereglări cognitive la vârstnici
Tintiuc Dumitru , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Stavinschi Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Creşterea economică în condiţiile globalizării: Structura demografică şi calitatea potenţialului uman
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Factorii determinanţi – ce contribuie la o speranţă de viaţă longevivă printr-un mod de viaţă sănătos
Tintiuc Dumitru12 , Negară Anatolie2 , Grejdianu Tudor12 , Margine Leonid3 , Blaga-Lesnic Natalia2 , Lupaşcu-Volentir Felicia2 , Şoric Gabriela2
1 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2016. Descarcări-54. Vizualizări-1057
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârstnicul şi problemele – medico-sociale ale statului
Negară Anatolie1 , Grejdianu Tudor21 , Lavric Alexandru3 , Blaga-Lesnic Natalia1 , Lupaşcu-Volentir Felicia1 , Şoric Gabriela1
1 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Cauzele de deces a persoanelor longevive
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Lavric Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglările cognitive la vârstnici (studiu epidemiologic retrospectiv cu rezultate provizorii)
Timotin Andrei , Agachi Lilia , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de risc ai insuficienţei cardiace cronice decompensate la varstnici
Lupaşcu-Volentir Felicia , Negară Anatolie , Coşciug Elena , Timotin Andrei , Lungu Valeria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-983
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Populația vârstnică şi consecinţele medico-sociale
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Margine Leonid
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de sănătate specifice populaţiei de vârsta a III-a
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Blaga-Lesnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Margine Leonid , Lavric Alexandru , Şoric Gabriela
Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Hipertensiunea arterială sistolică izolată la vârstnicii din Republica Moldova. Aspecte epidemiologice şi corelaţionale cu sindroamele mari geriatrice
Maniuc Olga , Negară Anatolie , Bodrug Nicolae , Şoric Gabriela , Lupaşcu-Volentir Felicia , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Abordarea globală a pacientului vârstnic cu căderi
Şoric Gabriela , Blaja-Lisnic Natalia , Negară Anatolie , Maniuc Olga , Coşciug Elena , Lupaşcu-Volentir Felicia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale manifestărilor pulmonare in cadrul bolii mixte ale Țesutului conjunctiv
Lupaşcu-Volentir Felicia , Groppa Liliana , Negară Anatolie , Blaja-Lisnic Natalia , Şoric Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea geriatrică complexă la pacienţii din secţia de geriatrie a centrului naţional de geriatrie şi gerontologie din Moldova
Blaja-Lisnic Natalia , Negară Anatolie , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Maniuc Olga , Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-1275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Particularităţi de manifestare a unor semne clinice în boala mixtă a ţesutului conjunctiv
Lupaşcu-Volentir Felicia , Groppa Liliana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1080
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de debut ale spondilitei anchilozante cu manifestări oculare
Şoric Gabriela , Groppa Liliana , Negară Anatolie , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile demografice ale populaţiei vârstnice din Moldova şi corelaţia cu problemele mari geriatrice
Blaja-Lisnic Natalia1 , Negară Anatolie1 , Parasca Vasile1 , Bodrug Nicolae2 , Grejdianu Tudor2 , Lupaşcu-Volentir Felicia1 , Şoric Gabriela2 , Maniuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate. Factorii de risc
Blaja-Lisnic Natalia , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Abraş Marcel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Populaţia vârstnică din Republica Moldova: polipatologie şi evaluare medico-socială
Blaja-Lisnic Natalia , Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Lupaşcu-Volentir Felicia , Şoric Gabriela , Maniuc Olga
Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii clinice şi genetico-moleculare cu privire la boala mixtă a ţesutului conjunctiv
Lupaşcu-Volentir Felicia1 , Groppa Liliana1 , Barbacar Nicolae2 , Lupaşcu Galina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Curierul Medical
Nr. 2 (308) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Particularităţile fenomenului Raynaud la bolnavii cu maladii difuze ale ţesutului conjunctiv
Lupaşcu-Volentir Felicia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii comparative ale bolii mixte a ţesutului conjunctiv şi sclerodermiei difuze de sistem
Lupaşcu-Volentir Felicia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 41 of 41