IBN
Close
Burdujan Radu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Reasons for the judicious use of mother tongue in the EFL classroom
Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Practical guidelines to the lesson plan based on TBL. Topic: My Family
Chira Eugenia , Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-1418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical guidelines to the planning of a listening lesson based on taskbased learning approach
Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The assessment of meaning cues while using the strategy of running records
Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

The assessment of reading behaviors while using the strategy of running records
Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Types of teaching English: meaning, advantages, disadvantages
Ureche Gabriela , Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Importanța studierii textelor literar-artistice în original la lecții de limbă străină
Burdujan Radu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Task-based language learning as an effective way to improve language proficiency
Burdujan Radu
Moldova Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea comprehensiunii textelor literar-artistice în limba originalului la lecții de limbă străină
Burdujan Radu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Les jeux linguistiques et communicatifs dans l'acquisition de la langue française
Ciliuță Lidia , Burdujan Radu
Université d’Etat de Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Scopurile dezvoltării competenţelor literare la studenţi
Burdujan Radu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Conceptul de competenţă şi de dezvoltare a competenţelor
Burdujan Radu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12