IBN
Close

65Publicaţii

1296Descărcări

52866Vizualizări

Cojocaru Igor
(10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID
Academia.edu ID
Scopus Author ID
ACM Profile

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 1. Contribuții - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5
 • 8. Lucrări științifice cu caracter informativ, relevante domeniului
 • 8.4.Studiu/sondaj - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 5

  Excellence or misconduct: how the visibility of team leaders impacts the research project competition in the Republic of Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Ţurcan Nelly2 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University
Science and innovation
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1815-2066 / ISSNe 2413-497X
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-80. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori cercetare-dezvoltare … : Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Minciună Vitalie , Holban Ion , Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena , Munteanu Ruslan , Cazacu Elena , Ţurcan Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-8-0
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Readiness Toward the Implementation of Open Science Initiatives in the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Cojocaru Irina2 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova
Central European Journal of Public Policy
Vol. 17, / 2023 / ISSN 1802-4866
Disponibil online 23 August, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategia cercetării științifice:evidențe din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Minciună Vitalie , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-4-2.. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF)
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-59. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu privind organizarea și desfășurarea campaniilor de reducere a decalajului digital și de dezvoltare a competențelor digitale
Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
Chişinău, 2023 / ISBN (pdf) 978-9975-3564-6-6
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

  Agenda Științei Deschise în Republica Moldova: politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Agenda Științei Deschise în Republica Moldova:politici și acțiuni naționale
Ţurcan Nelly12 , Cojocaru Igor1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale în domeniul Științei Deschise
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Analiza nivelului de cunoaștere și a gradului de conștientizare privind Știința Deschisă în Republica Moldova
Ţurcan Nelly , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Lupu Viorica , Cheradi Natalia , Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2022
Disponibil online 15 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova
Grecu Mihai , Coșuleanu Ion , Cojocaru Igor
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3555-9-9
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perception of Open Science in the Scientific Community of the Republic of Moldova
Ţurcan Nelly12 , Cuciureanu Gheorghe13 , Cujba Rodica41 , Lupu Viorica25 , Cheradi Natalia6 , Cojocaru Igor1
1 Information Society Development Institute,
2 Moldova State University,
3 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
4 Technical University of Moldova,
5 State Agrarian University of Moldova ,
6 Academy of Economic Studies of Moldova
Postmodern Openings
Nr. 4(13) / 2022 / ISSN 2068-0236 / ISSNe 2069-9387
Disponibil online 26 November, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Platforma online „Evenimente științifice în Republica Moldova” – vizibilitate și responsabilizare
Cojocaru Irina1 , Minciună Vitalie23 , Munteanu Ruslan2 , Cojocaru Igor2 , Chiciuc Andrei3 , Vrabie Valeria3 , Pişcenco Marina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Researchers' Quest for Productivity and Visibility: the Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
ACM International Conference Proceeding Series. 2022 Central and Eastern European eDem and eGov Days: Hate Speech and Fake News - Fate or Issue to Tackle?
2022. New York, SUA . ISBN 978-145031240-0.
Disponibil online 15 August, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Researchers’ Quest for Productivity and Visibility: The Growing Problem of Predatory Publishing in the Republic of Moldova
Cojocaru Irina1 , Cuciureanu Gheorghe2 , Cojocaru Igor3
1 Moldova State University,
2 National Agency for Quality Assurance in Professional Education (ANACIP),
3 Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2022. Viena. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17025:2017
Guzun Mihail , Cojocaru Igor , Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  National Bibliographic Database for Research Outputs in the Republic of Moldova: Overview and Review
Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Revista Română de Biblioteconomie și Știința Informării
Nr. 2(17) / 2021 / ISSN 1841-1940 / ISSNe 2559-5490
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Bibliometric analysis of the nanotechnology research area in the Republic of Moldova
Roşca Alfreda1 , Cojocaru Igor1 , Turcanu Alina2
1 Information Society Development Institute,
2 University of Petroșani
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Concursul propunerilor de proiecte „Program de stat 2020-2023” – un nou pas spre disoluţia știinţei din Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1 , Cojocaru Igor1 , Minciună Vitalie1 , Manic Stelian2 , Manic Ludmila3
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Universitatea Americană din Moldova,
3 University of Adelaide
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social Media Use to Enable Better Research Visibility
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0.
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  A bibliomeric analysis of cybersecurity research papers in Eastern Europe: Case study from the Republic of Moldova
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-104. Vizualizări-1619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare - o problemă științifică de mare actualitate
Cojocaru Irina , Cojocaru Igor , Holban Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Fizică și Matematică Aplicată CYGNUS
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1584-403X
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

  Aspecte ale managementului calității, utile sistemului de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-166. Vizualizări-1679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  e-Infrastructuri
Rusu Andrei , Roşca Alfreda , Cujba Rodica , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori Cercetare-Dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Cojocaru Igor , Cujba Rodica , Ţurcan Nelly , Minciună Vitalie , Cuciureanu Gheorghe , Holban Ion , Antoci Cristina, Roşca Alfreda , Grecu Mihai , Rusu Andrei , Cojocaru Irina , Botnaru Viorica , Lemeţ Elizaveta, Guzun Mihail , Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-0-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Infrastructuri de cercetare
Roşca Alfreda , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 8 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On e-Governance development opportunities in the Republic of Moldova
Grecu Mihai , Cojocaru Igor , Coșuleanu Ion
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Public Research and Innovation Infrastructure of the Republic of Moldova: Challenges and Opportunities
Cojocaru Igor , Roşca Alfreda , Rusu Andrei , Guzun Mihail
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2018. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1737-5.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-1284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Știința Deschisă ca o tendință în lumea modernă
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Știința Deschisă în Republica Moldova. Studiu
Chișinău: Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, 2018. ISBN 978-9975-3220-3-4. e-ISBN 978-9975-3220-4-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tipuri de rezultate ale activităților științifice
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Ungureanu Elena , Roşca Alfreda , Cojocaru Igor , Holban Ion , Minciună Vitalie , Cujba Rodica , Guzun Mihail , Cojocaru Irina , Coșuleanu Ion , Grecu Mihai , Cernăuţeanu Victor , Botnaru Viorica , Rusu Andrei
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-3220-2-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  A New Revolution: Data Revolution (The first steps of Moldova)
Cojocaru Igor1 , Coșuleanu Ion1 , Ştefaniţa Anastasia1 , Cojocaru Irina1 , Todor Costel2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 CIVICUS Management and Development Company, Bucharest
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-1122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123 , Cuciureanu Gheorghe21 , Minciună Vitalie12 , Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Indicatori ai dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova 2012-2016
Grecu Mihai , Coșuleanu Ion , Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Ţurcan Nelly , Cujba Rodica , Antoci Cristina, Ungureanu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chișinău, 2017 / ISBN 978-9975-3220-1-0
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare şi inovare
Cojocaru Igor , Roşca Alfreda , Guzun Mihail , Rusu Andrei
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Abordări standardizate în domeniul managementului energiei
Guzun Mihail , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-998
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identificarea, evaluarea și tratarea riscurilor de securitate a informației
Guzun Mihail , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sisteme de management bazate pe standardele ISO în activitatea de cercetare-dezvoltare
Guzun Mihail , Cojocaru Igor , Roşca Alfreda , Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-87. Vizualizări-1647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Spațiul European de cercetare și știința deschisă – prioritățile științei Europene
Cojocaru Igor , Cojocaru Irina
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  DISCUS – proiectul de succes al anului 2015
Cojocaru Igor , Ştefaniţa Anastasia
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Management issues of information security
Guzun Mihail1 , Cojocaru Igor1 , Ionescu Răzvan2
1 Information Society Development Institute,
2 RINA SIMTEX Certification Body
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe , Ţurcan Nelly , Roşca Alfreda , Ungureanu Elena , Minciună Vitalie , Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-84. Vizualizări-2431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea instrumentelor de securizare a informaţiei în cadrul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS)
Scripnic Nadejda12 , Cojocaru Igor13
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Casa Teritorială de Asigurări Sociale Glodeni,
3 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Indicatori cercetare-dezvoltare, 2020: Studiu privind asigurarea suportului metodologic pentru monitorizarea indicatorilor Strategiei de Cercetare-Dezvoltare a Republicii Moldova până în anul 2020
Badâr Iurie, Botnaru Viorica , Bujor Lilia, Cojocaru Igor , Cojocaru Irina , Cuciureanu Gheorghe , Cujba Rodica , Petrov (Cotun) Cristina, Lemeţ Elizaveta, Rusanovschi Vitalie, Musteaţă Aurel, Guzun Mihail , Friptuleac Lilian, Rusu Andrei , Grecu Mihai , Ungureanu Elena , Holban Ion , Mihalachi Svetlana, Minciună Vitalie , Roşca Alfreda , Ţurcan Nelly , Cazacu Elena
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2014 / ISBN 978-9975-3020-0-5
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informatizarea sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare din Republica Moldova în perioada 2009-2013
Cojocaru Igor12 , Cojocaru Irina1
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-24. Vizualizări-1178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sistemul de management al securităţii informaţionale ISO/IEC 27001:2013. Algoritmul de implementare
Cojocaru Igor1 , Guzun Mihail1 , Ionescu Răzvan2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 RINA Simtex – Organismul de certificare
Microelectronics and Computer ScienceThe 5th International Conference
Ediția 8. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-329-5..
Disponibil online 19 April, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1063
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

  Alfabetizarea şi incluziunea digitală a cercetătorilor din Republica Moldova
Cojocaru Igor
Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea ştiinţei moderne: cu -metrii vechi şi/sau noi?
Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-57. Vizualizări-1164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Knowledge Networking - a Promising Tool for Developing Moldova's R&D Potential
Cojocaru Igor
Information Society Development Institute
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prezenţa în cadrul ştiinţei mondiale moderne a cercetării din Republica Moldova
Cojocaru Igor1 , Cuciureanu Gheorghe2
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea TIC în evaluarea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
Cojocaru Igor12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-1847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea TIC în procesul de evaluare a cercetării ştiinţifice în Republica Moldova
Cojocaru Igor12
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 65