IBN
Close
Cristei Maria
Cuvinte-cheie (24): sisteme software de instruire (3), instruire asistată de calculator (3), învăţare automată (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Procesarea imaginilor digitale cu implementarea algoritmilor învăţării nesupervizate
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Mijloace didactice digitale de concepție proprie – sursă importantă în dinamica progresului academic al studenţilor
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia – element esenţial în formarea competenţelor profesionale
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezicerea performanţelor studenţilor folosind învăţarea automată (Machine Learning)
Cristei Maria, Marin Ghenadie, Stelea Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programarea aplicaţiilor grafice prin implementarea algoritmilor inteligenţi
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Eficienţa utilizării noilor tehnologii computerizate în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme software de instruire: sens şi necesitate
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)
Cristei Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Implementarea algoritmilor inteligenţei artificiale în jocuri computaţionale Multiagent
Cristei Maria, Dîrzu Lilian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9