IBN
Close
Bîrnaz Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Are open textbooks effective for learning? Investigating the issue of human-computer interaction in pedagogical design of open textbook affordable for a diversity of learning environments
Railean Elena1 , Elci Atilla2 , Ivanova Malinka Spasova3 , Alias Maizam4 , Bîrnaz Nina5
1 The American University of Moldova,
2 Aksaray University,
3 Technical University, Sofia,
4 Universiti Tun Hussein onn Malaysia, Batu Pahat, Johor,
5 State University of Moldova
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828. 2021. Bristol, UK. ISBN 17426588.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Didactica Pro... la 20 de ani
Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etosul cadrului didactic în procesul de comunicare pedagogică
Bîrnaz Nina , Butnari Nadejda , Rață Iulian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale inteligenţei spirituale la cadrele didactice universitare – cadru experimental
Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Demers teoretic privind funcționalitatea evaluării formative prin prisma abordărilor filosofice
Botezatu Valeria , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă prin prisma abordărilor psihopedagogice în învățământul universitar
Botezatu Valeria , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expansiunea stării de conștiință, capacitate fundamental a cadrului didactic universitar – servant leader
Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evaluării rezultatelor academice la studenți din perspectiva realizării continuității între cicluri în cadrul învățământului superior
Bîrnaz Nina , Botezatu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Gândirea critică, capital intellectual al cadrelor didactice universitare
Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacognitive strategies in higher education: Development of spiritual intelligence strategies within training of the academic staff
Bîrnaz Nina , Butnari Nadejda
State University of Moldova
Teacher Training and Professional Development: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
Vol. 1. 2018. Pennsylvania, Statele Unite. ISBN 978-152255632-9, 1522556311, 978-152255631-2.
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Feedback-ul, instrument eficient în procesul de evaluare formativă
Bîrnaz Nina , Spînu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Activitatea independenta a studentului prin prisma evaluarii formative
Spînu Valeria , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă – deziderat în învăţământul universitar
Bîrnaz Nina , Spînu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea manualului şcolar în contextul societăţii axate pe cunoaştere
Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Competenţa de investigaţie, imperativ al societăţii axate pe cunoaştere
Bîrnaz Nina1 , Serbinov Lilia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Spiru Haret”, mun. Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul diferenţierii şi individualizării învăţării prin prisma manualului şcolar
Bîrnaz Nina , Farîma Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Relevanţa atitudinii cadrelor didactice vis-à-vis de comportamentul disruptiv la elevi
Bîrnaz Nina , Butnari Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Evaluarea achiziţiilor studenţilor prin teste sumative
Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-65. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Priorităţile tehnicilor interactive în procesul de formare a competenţelor la elevi
Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Relevanta manualului scolar in contextul ciberneticii pedagogice
Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25