IBN
Close
Răciula Liudmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2024 - 1

Developing Intercultural Competence in an EFL Class
Răciula Liudmila
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Developing Learner Autonomy in an EFL Classroom
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-298-6. (vol. 2).
Disponibil online 17 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Using Project-Based Learning to Develop 21-st century Skills
Răciula Liudmila
Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Frica în construcțiile idiomatice românești și englezești
Răciula Liudmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating Web 2.0 Tools in the Teaching Process to Develop Entrepreneurial Skills
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Concept of Fear in the Romanian and English Phraseology
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Despre motivarea lingvoculturală a frazeologismelor
Răciula Liudmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora conceptuală în construcțiile idiomatice românești
Răciula Liudmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phraseological meaning through the traditional and culture-oriented approach
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languagessymposium proceedings
Ediția 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Web 2.0 tools in a language class: benefits and challenges
Răciula Liudmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Noţiuni de bază cu privire la conceptul de imagine a lumii
Răciula Liudmila
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Training future translators to meet the market requirements
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Translation Competences and Market Demands
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 28 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Translating specific cultural items
Răciula Liudmila
"Alecu Russo" State University of Balti
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14