IBN
Close
Buzulan Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2019 - 4

Aplicarea modelului complex de monitorizare a performanţelor sportive la înotători
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența testării biochimice în scopul aprecierii stării fucționale a organismului la sportivii înotători de înaltă calificare
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul efortului fizic asupra nivelului de uree și acid uric la sportivii înotători de performanță după efort fizic
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența efortului fizic asupra complexului mineral la sportivii probelor nautice
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Studiul nivelului de trigliceride la sportivii de performantă înotători în stare de repaus şi după efort fizic
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona , Dudnic Eugeniu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variatiile unor indici fiziologici cardiac la sportivii de performantă ai probelor nautice în stare de repaus şi după un efort fizic
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona , Dudnic Eugeniu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Repere fiziologice în estimarea stării funcţionale a organismului sportivilor înotători de înaltă calificare
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul morfofuncţional şi biochimic al organismului sportivilor înotători la un efort fizic
Erhan Ecaterina , Deleu Inga , Buzulan Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8