IBN
Close
Craijdan Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2024 - 1

  Importanța formării continue a antrenorilor de gimnastică ritmică
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 4. 2024. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-504-7.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Dezvoltarea supleţei la femeile vârstă tânără prin aplicarea sistemului de lecţii yogalates
Gherţa Nicoleta , Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul măiestriei profesionale a antrenorilor de fitness-aerobic
Craijdan Olga1 , Istrati Ludmila2 , Leviţchi Daria2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnologii moderne de pregătire a antrenorilor din diverse probe sportive prin mijloacele gimnasticii
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Importanța cursului lll „Bazele teoretico-metodice ale pregătirii profesionale a profesorilor de educație fizică în sporturile gimnastice” pentru cadrele didactice
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile desfășurării stretchingului în cadrul antrenamentelor de fitness-aerobic
Cimpoi Cristina , Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 24. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3182-7-3.
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Bazele teoretico-metodice ale pregătirii profesionale a profesorilor de educație fizică în sporturile gimnastice
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-417-0.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiunea motivațională a practicării fitnessului
Craijdan Olga , Luca Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modelarea corporală a femeilor de 30-35 ani prin aplicarea antrenamentelor de fitness-forță
Bulat Laura , Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-68-407-1.
Disponibil online 14 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiul factorilor motivaționali ai practicării fitnessului de către bărbații din Republica Moldova
Craijdan Olga , Luca Aliona
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The study of the motivational factors of practicing fitness by men in the Republic of Moldova
Craijdan Olga , Luca Aliona
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Modelarea siluetei la femei de 30-35 de ani prin intermediul antrenamentului de fitness în circuit
Danu Diana , Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 22. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-75-9.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Координационная подготовка девочек 9-10 лет на этапе специализированной спортивной подготовки в художественной гимнастике
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Совершенствование профессиональной подготовки тренеров по различным видам спорта средствами аэробики
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Experimental devising of tests for studying the level of coordinative abilities development in rhythmic gymnastics
Craijdan Olga
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Technology for developing coordination abilities in rhythmic gymnastics at the stage of initial athletic training
Craijdan Olga
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Профессиональная подготовка преподавателей физической культуры и тренеров по спорту средствами „музыкально-ритмического воспитания”
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Технология воспитания координационных способностей в художественной гимнастике на этапе начальной спортивной подготовки
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Экспериментальное обоснование тестов для исследования уровня развития координационных способностей в художественной гимнастике
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Specificul profesionalismului antrenorului de gimnastică ritmică
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 3. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-131-55-1..
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности использования средств фитнесса с детьми 7-8 лет
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 15 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Pregătirea psihomotrice a elevilor ciclului primar prin mijloacele aerobicului în cadrul orelor de educaţie fizică
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Профессиональная подготовка тренера по фитнесс-аэробике
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 2. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-131-37-7.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Акмеологические аспекты профессионально-педагогической деятельности тренера по художественной гимнастике
Крайждан Ольга
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 1. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-68-284-8.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Educarea capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive în gimnastica ritmică
Craijdan Olga , Aftimiciuc Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 12 June, 2015. Descarcări-27. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Modelul conceptual de educare a capacităţilor coordinative la etapa iniţială a pregătirii sportive în gimnastica ritmică
Craijdan Olga
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 9(1) / 2012 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26