IBN
Close
Jurat Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2024 - 2

  Optimizarea procesului instructiv-educativ în lecțiile de educație fizică și sport prin utilizarea eficientă a tehnologiilor informaționale, sub perspectiva principiilor acmeologice
Țurcanu Alina-Petruță1 , Jurat Valeriu2
1 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 4. 2024. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-504-7.
Disponibil online 25 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profesorul de educație fizică ca facilitator în învățarea incluzivă
Cazan Luminița - Magda1 , Jurat Valeriu2
1 Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuzaꞌꞌ, Suceava,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 4. 2024. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-504-7.
Disponibil online 19 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Dynamics of training means during the competitive period in junior iii weightlifters (9-12 years)
Ulăreanu Marius-Viorel1 , Potop Vladimir2 , Jurat Valeriu3 , Toshturdiev Shuhrat4 , Stănescu Marius1
1 Ecological University of Bucharest,
2 University of Pitesti,
3 State University of Physical Education and Sport,
4 Uzbek state university of physical culture and sport
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
Ediția 4. 2023. București, România. ISSN 2734-8512.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study on the importance of using biomechanical criteria in the technical training of junior fencers
Pavel Liviu Paul1 , Jurat Valeriu1 , Dorgan Viorel1 , Triboi Vasile1 , Popa Simona Georgiana1 , Potop Vladimir12
1 State University of Physical Education and Sport,
2 University of Pitesti
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
Ediția 4. 2023. București, România. ISSN 2734-8512.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

  Determinarea nivelului dezvoltării capacității motrice la elevii din ciclul primar
Potop Larisa1 , Jurat Valeriu2 , Potop Vladimir23
1 Centrul Medical Chiajna, Ilfov,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea din Piteşti
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dynamics of the training means in the preparatory period of junior weightlifters III (aged 9 to 12)
Ulăreanu Marius-Viorel1 , Potop Vladimir12 , Stănescu Marius3 , Chernozub Andrei3 , Jurat Valeriu2
1 Ecological University of Bucharest,
2 State University of Physical Education and Sport,
3 Petro Mohyla Black Sea National University
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
Ediția 3. 2022. București, România. ISSN 2734-8512.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența practicării artelor marţiale asupra nivelului de pregătire militară a studenţilor
Enăchescu Sorin-Valentin12 , Jurat Valeriu2
1 Academia Tehnică Militară, Bucureşti,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularities of the biomechanical characteristics of learning the acrobatic exercises on balance beam in Junior III category (aged 9-10 years)
Potop Vladimir1 , Cîmpeanu Mariana2 , Moga Carolina3 , Jurat Valeriu3 , Manole Carmen1 , Eshtaev Anvar4
1 University of Pitesti,
2 ”Dinamo” School Sports Club Bucharest,
3 State University of Physical Education and Sport,
4 Uzbek state university of physical culture and sport
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 8(22) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study on optimizing the dancesport basic training in children aged 6 - 9 years
Grigore Maria-Florica1 , Jurat Valeriu2 , Moga Carolina2 , Eshtayev Sergey3 , Potop Vladimir4
1 Ecological University of Bucharest,
2 Theoretical High School ”Mihail Sadoveanu”, Chisinau,
3 Uzbek state university of physical culture and sport,
4 University of Pitesti
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
Ediția 3. 2022. București, România. ISSN 2734-8512.
Disponibil online 14 March, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Content of the combination of the training means in weightlifting workouts
Ulăreanu Marius-Viorel1 , Potop Vladimir2 , Jurat Valeriu3 , Triboi Vasile3 , Cojocaru Monica Virginia4
1 Ecological University of Bucharest,
2 University of Pitesti,
3 State University of Physical Education and Sport,
4 “Dr. Carol Davila” Central Military University Emergency Hospital
Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences
Ediția 2. 2021. București, România. ISSN 2734-8512.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Individualizarea în antrenamentul de scrimă (arma floretă)
Pavel Liviu Paul1 , Potop Vladimir2 , Jurat Valeriu3
1 Liceul Teoretic „Marin Preda”, București,
2 Universitatea din Piteşti,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-99-5.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modul de predare online a disciplinei educaţie fizică şi sport la elevii din ciclul primar
Țurcanu Alina-Petruță1 , Jurat Valeriu2
1 Liceul Tehnologic „I. V. Liteanu”, Liteni, Suceava,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Dependence between the level of psychomotor capacity development and the acquisition of technical martial arts properties by military students
Mihalache Gheorghe1 , Jurat Valeriu2 , Enăchescu Sorin-Valentin3
1 Air Force Academy "Henri Coanda", Brasov,
2 State University of Physical Education and Sport,
3 Military Technical Academy Bucharest
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dependența dintre nivelul dezvoltării capacităților psihomotrice și cel al însușirii procedeelor tehnice din artele marțiale de către studenții militari
Mihalache Gheorghe1 , Jurat Valeriu2 , Enăchescu Sorin-Valentin3
1 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brasov,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Academia Tehnică Militară, Bucureşti
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 36(2) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul performanței sportive în implicarea elevilor de ciclul gimnazial la ora de educație fizică și sport
Cobzaru Florin1 , Jurat Valeriu2
1 Liceul Tehnologic nr.1 Corod, Galați,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Formarea şi evaluarea competenţelor rofesionale ale studenţiilor facultății de pedagogie
Carp Ion , Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 5. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relationship of the Level of Physical and Technical Training in 9- Year Old Junior Gymnasts
Potop Vladimir1 , Grigore Vasilica2 , Cîmpeanu Mariana3 , Buftea Victor4 , Jurat Valeriu4
1 Ecological University of Bucharest,
2 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,
3 ”Dinamo” School Sports Club Bucharest,
4 State University of Physical Education and Sport
Gymnasium-Scientific Journal of Education, Sports and Health
Nr. 2(20) / 2019 / ISSN 1453-5645 / ISSNe 2344-5645
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul interesului motivaţional în procesul psihopedagogic professional
Stoica Dănuţ , Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

  Aspecte metodice privind învățarea săriturii cu sprijin prin stând pe mâini la gimnastele de 9 ani
Potop Vladimir1 , Jurat Valeriu2
1 Universitatea Ecologică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-902
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Assessment at Physical Education and Sport
Potop Larisa , Urichianu Bogdan Adrian , Jurat Valeriu
State University of Physical Education and Sport
New Approaches in Social and Humanistic Sciences NASHS 2017
Vol. 3. 2018. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Componente fundamentale în formarea profesională a specialistului de cultură fizică
Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea orientării spațio-temporale cu ajutorul mijloacelor din gimnastică la elevii treptei gimnaziale
Potop Vladimir1 , Jurat Valeriu2 , Buftea Victor2
1 Universitatea Ecologică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-65-0.
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-61. Vizualizări-1091
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interactive methods of learning for physical education and sports universities
Poleacova (Aftimciuc) Varvara , Jurat Valeriu
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Methodological aspect son learning the handstand jumping to 9 year-old gymnasts
Potop Vladimir1 , Jurat Valeriu2
1 Ecological University of Bucharest,
2 State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Physiological features of obesity in children and adolescents
Jurat Valeriu1 , Potop Larisa2 , Timnea Olivia Carmen3 , Potop Vladimir4
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Necunoscută, România,
3 Romanian-American University, Bucharest,
4 Ecological University of Bucharest
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 5(18) / 2018 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu privind pregătirea tehnică de bază la sol a gimnastelor de 9 ani
Jurat Valeriu , Potop Larisa
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Study on the basic technical training on the floor to 9 year-old gimnasts
Jurat Valeriu , Potop Larisa
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Интерактивные методы обучения для университетов физического воспитания и спорта
Полякова Варвара , Jurat Valeriu
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 32(3) / 2018 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

  Analysis of the Influence of Sensorimotor Coordination Development on the Technical Execution of Balance Beam Dismounts
Potop Vladimir1 , Jurat Valeriu2 , Karp Ion2
1 Ecological University of Bucharest,
2 State University of Physical Education and Sport
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Assessment at Physical Education and Sport Discipline in Primary Education
Potop Larisa , Urichianu Bogdan Adrian , Jurat Valeriu
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 28 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația pentru sănătate implementată în urma procesului de evaluare în lecția de educație fizică
Urichianu Bogdan Adrian1 , Jurat Valeriu2 , Radu Ramona Costina3
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, București
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-1131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Health education pursued after the evaluation process in physical education class
Urichianu Bogdan Adrian1 , Jurat Valeriu2 , Radu Ramona Costina3
1 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, București
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 16 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Structura şi conţinutul pregătirii specialiştilor în domeniul culturii fizice şi a sportului în diverse instituţii superioare de invăţămant
Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 2. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-131-37-7.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Unele aspecte ale pregătirii fizice profesional-aplicative a personalului forțelor de ordine și securitate publică
Stoica Dănuţ , Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 24(4) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 14 April, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte ale sistemului de pregătire profesională a specialistului de cultură fizică și sport
Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 1. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-68-284-8.
Disponibil online 4 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Influența mijloacelor specifice asupra dinamicii formei sportive în pregătirea halterofililor de performanţă
Ulăreanu Marius-Viorel1 , Potop Vladimir1 , Jurat Valeriu2
1 Universitatea Ecologică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 17(1) / 2014 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 June, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  RECENZIE la monografia dnei Moga Carolina cu tema „Pregătirea tehnică a gimnaștilor pe trambulină în baza formării capacităților de a dife
Jurat Valeriu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu privind dezvoltarea unei strategii specifice de practicare liberă şi independentă a exerciţiilor fizice specifice artelor marţiale în învăţământul academic militar
Mihalache Gheorghe1 , Jurat Valeriu2
1 Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă“ din Brasov,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 14(2) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 12 June, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Modernizarea pregătirii profesional-pedagogice a studenţilor USEFS în cadrul disciplinei „Didactica gimnasticii II”
Filipenco Efim , Grimalschi Teodor , Jurat Valeriu , Boiachin Ana
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 4(1) / 2010 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 10 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Optimizarea procesului instructiv-educativ la specialitatea „Educaţie fizică/psihopedagogie” bazat pe conţinuturi educaţionale modernizate la disciplina „Didactica gimnasticii I”
Filipenco Efim , Jurat Valeriu , Moga Carolina , Boiachin Ana
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 20 August, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 40 of 40