IBN
Close
Sava Panfil
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Identificarea unităților de conținut ale subiectelor teoretice incluse în curriculumul disciplinar educație fizică pentru ciclul liceal (ediția 2019)
Sava Panfil1 , Tenu Silvia2 , Truhina Ina1
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aspecte metodologige referitoare la formarea motivației elevilor de a practica sistematic şi independent exerciţiul fizic sportul pentru sǎnǎtate
Sava Panfil1 , Ciocan Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații referitoare la calitatea conţinutului noului curriculum la educația fizică pentru clasele a V-a a XII – a
Voiniţchi Vitalie1 , Sava Panfil2 , Truhina Ina2
1 Gimnaziul Rudi, Soroca,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații referitoare la componentul cognitiv al programelor curriculare de educație fizică (ediția 2010 și 2019) pentru ciclul liceal
Moțoc Serghei1 , Filipov Valeriu2 , Sava Panfil3
1 Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia dezvoltării și evaluării calităților fizice a elevilor din clasele primare prin intermediul testelor motrice
Sava Panfil1 , Tenu Silvia2 , Rotaru Aliona3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceu Privat "Da Vinci",
3 Gimnaziul „V. Gangal”, Horodiște, r-l Dondușeni
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Densitatea pedagogică și motrice a lecţiei de educaţie fizică în clasele primare
Sava Panfil1 , Vîrlan Igor2 , Filipov Valeriu3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul „Savciuc Mihail” s. Buşila, r-l Ungheni ,
3 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale practicii educației fizice școlare
Sava Panfil , Truhina Ina
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аbordări de conţinut al învăţământului profesional turistic
Mindrigan Vasile , Sava Panfil
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Cunoaşterea de către elevi a terminologiei sportive: probleme şi soluţii
Sava Panfil1 , Răcilă Gherasim2 , Voiniţchi Vitalie3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Şcoala Profesională Cimişlia,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
Ediția 1. 2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia olimpică - componentă importantă a formării personalitaţii sportivului contemporan
Cojocari Vitalie1 , Cojocari Olga1 , Sava Panfil2
1 Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice, mun. Chișinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie fizică a elevilor din clasele primare: probleme şi soluţii
Sava Panfil1 , Tenu Silvia2 , Truhina Ina1
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi evaluarea calităţilor atitudinale pozitive de personalitate în procesul instructiv la lecţiile de educaţie fizică
Nastas Natalia1 , Filipov Valeriu2 , Sava Panfil1
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-65-0.
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul dezvoltării calităţilor motrice şi antrenarea acestora în cadrul activităţii independente a elevului desfăşurate la domiciliu
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu2 , Voiniţchi Vitalie3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni,
3 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Evaluarea sarcinilor pentru acasă la disciplina de studii educaţie fizică
Sava Panfil , Voiniţchi Vitalie , Filipov Valeriu
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Health Education - an Organic Component of School Curricula of Physical Education
Sava Panfil
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul întrunirilor metodice în dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice de educaţie fizică
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu , Voiniţchi Vitalie2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul Rudi, Soroca
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnici de evaluare a competenţelor cognitive a elevilor clasei a IV-a la disciplina de studii „Educaţie fizică”
Sava Panfil1 , Voiniţchi Vitalie2 , Ilescu Silvia3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Gimnaziul Rudi, Soroca,
3 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт формирования научно-теоретических основ здорового образа жизни у учащихся начальных классов
Сава Панфил1 , Илеску Силвия2 , Старощук Зинаида3
1 Государственный университет физического воспитания и спорта,
2 Теоретическая гимназия "Ион Крянгэ", Кишинев,
3 Начальная школа "Спиридон Вангели" из Бельц
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Educaţia olimpică a elevilor prin intermediul valorilor Muzeului sportiv şcolar
Sava Panfil1 , Filipov Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Alecu Russo”, s. Cojușna, r. Strășeni
Cercetarea şi valorificare patrimoniului naţional şi universal în învăţământul preuniversitar Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-291-4.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dezvoltarea competenţelor cognitive ale profesorilor de educaţie fizică din învăţământul preuniversitar
Sava Panfil
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevii claselor primare a competenţelor specifice educaţiei fizice (aspect teoretico-metodologic)
Sava Panfil1 , Ilescu Silvia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Muzeul Olimpic – important centru cultural-sportiv din Republica Moldova
Sava Panfil , Ambrosi Nicolai
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Patrimoniul cultural naţional şi universal: Dialog istoric: In Honorem Valeria Cozma
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aprecierea stilurilor manageriale ale profesorilor de educaţie fizică şi a atitudinii acestora privind soluţionarea conflictelor
Moroşan Raisa , Sava Panfil , Moroşan Ion
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 11(3) / 2012 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Forumul internaţional al profesorilor de educaţie fizică
Sava Panfil1 , Palamarciuc Lilia2 , Arhiliuc Serghei1
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea teoretica a absolvenţilor din liceele cu profil sportiv
Truhina Ina , Sava Panfil
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 8(2) / 2011 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 24 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Nicolae Grozavu la 50 de ani
Sava Panfil
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26