IBN
Close
Morari Boris
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

EEC-D-PS40_Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Şmigon (Vicol) Crina1 , Morari Boris2 , Taran Nicolae2 , Duca Gheorghe1
1 Institute of Chemistry,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Şmigon (Vicol) Crina1 , Morari Boris2 , Taran Nicolae2 , Duca Gheorghe1
1 Institute of Chemistry,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Compoziţa fizico-chimică a vinurilor albe seci obţinute din soiuri de struguri asanate de selecţie nouă
Taran Nicolae , Ponomariova Irina , Scorbanova Elena , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Nemţeanu Silvia , Rusu Serghei , Golenco Lidia
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența diferitor procedee tehnologice asupra conținutului substanțelor biologic active la producerea vinului roșu sec din soiul Cabernet Sauvignon
Taran Nicolae , Morari Boris , Soldatenco (Grigorean) Olga
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Red wine and food pairing that brings beneficial effects on the health from a scientific point of view
Taran Nicolae1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Morari Boris1 , Iurtsuc A.2 , Trotschii I.3
1 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
2 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
3 Minsk Grape Wines Factory
Наука, питание и здоровье
Partea 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-08-2746-3 (ч. 2).
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Screeningul levurilor autohtone și active uscate la fermentarea alcoolică pentru obţinerea vinurilor albe seci
Taran Nicolae , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Rudoi Alexandru , Glavan Pavel , Sandu Vasile
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(86) / 2021 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния процесса ферментации-мацерации на содержание биологически активных веществ в красных винах
Таран Николай , Морарь Борис , Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния процесса ферментации-мацерации на содержание биологически активных веществ в красных винах
Таран Николай , Морарь Борис , Солдатенко Ольга
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Виноградарство и виноделие
Vol. 50. 2021. Ялта. ISSN 2312-3680.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Influența regimurilor tehnologice de fermentare-macerare asupra indicilor de spumare a vinurilor materie primă roșii
Morari Boris
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tezele celei de-a 71-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-283-5.
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi procedee tehnologice de fabricare a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Bostan Victor , Chiosa Nicolae , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Cichir Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology development for production of red dry wines with advanced content of biological active compounds
Taran Nicolae1 , Soldatenco Eugenia2 , Soldatenco (Grigorean) Olga2 , Bostan Victor3 , Chiosa Nicolae3 , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana3 , Morari Boris2 , Cichir Liudmila3
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
3 ÎM Vinăria Purcari S.R.L. Ştefan Vodă
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Determinarea influenței tulpinilor de levuri asupra stării igienice a vinurilor albe seci
Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Rudoi Alexandru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența tratărilor tehnologice asupra potențialului de spumare a vinurilor materie primă destinate producerii vinurilor spumante
Soldatenco Eugenia , Morari Boris , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Influence of thermal regimes during fermentation-maceration process on foaming properties of wine materials for red sparkling wine production
Morari Boris
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Required characteristics for yeast strains for the production of natural white table wines and sparkling wines with high hygienic properties
Soldatenco (Grigorean) Olga , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Barsova Oxana
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияния различных рас дрожжей на физико-химические показатели и стабильность белых сухих вин к различным видам помутнений
Таран Николай , Солдатенко Е. , Солдатенко Ольга , Адажук Виктория , Столейкова С. , Морарь Борис , Barsova Oxana , Христева Оксана
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aprecierea influenței tratărilor tehnologice asupra potențialului de spumare a vinurilor materie primă roșii
Morari Boris
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențiallul de spumare a vinurilor materie primă albe obținute din soiurile de selecție nouă a Ișphta.
Soldatenco Eugenia , Taran Nicolae , Adajuc Victoria , Soldatenco (Grigorean) Olga , Morari Boris , Barsova Oxana , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Glavan Pavel , Taran Marina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților tehnologice a tulpinilor de levuri din colecția națională de microorganisme pentru industria vinicolă
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Barsova Oxana , Taran Marina , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Glavan Pavel , Adajuc Victoria
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vinuri spumante albe de calitate din soiuri de selecţie nouă
Taran Nicolae , Soldatenco Eugenia , Soldatenco (Grigorean) Olga , Adajuc Victoria , Stoleicova (Vasiucovici) Svetlana , Morari Boris , Barsova Oxana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33