IBN
Close
Spînu (Patlatii) Angela
Cuvinte-cheie (25): Maize (4), corn hybrids (3), Hybrid (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Breeding corn for drought tolerance
Vankovitch N. , Spînu (Patlatii) Angela , Guzun Lucia
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul dinamicii pierderii umidității și randamentului de boabe pe știuleți la unele combinații hibride de porumb
Spînu (Patlatii) Angela
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Evaluarea unor combinații hibride de porumb, în baza ritmului de cedare a umidității din boabe, în timpul coacerii
Spînu (Patlatii) Angela
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relationship between relative maturity and grain yield in experimented new maize hybrids
Spînu (Patlatii) Angela
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Breeding corn for drought tolerance in the Republic of Moldova
Meleca Anatolie1 , Spînu (Patlatii) Angela1 , Secrier Sergiu2 , Vankovitch N.1
1 Institute of Crop Science "Porumbeni",
2 Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Agricultura din Transnistria
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea unor elemente ale capacității de producție corelate cu cedarea rapidă a apei din boabe, la porumb
Spînu (Patlatii) Angela
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние внешних факторов и морфологических признаков на влажность зерна кукурузы при уборке урожая
Патлатый Анжела
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Testarea hibrizilor de porumb în Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” în cultura comparativă de concurs
Spînu (Patlatii) Angela , Mistreţ Silvia
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биорегуляторы роста в инкрустации семян на примере кукурузы
Иванова Раиса1 , Боровская Ала1 , Мащенко Наталия1 , Мистрец Силвия1 , Патлатый Анжела2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение зародышевой плазмы iodent
Ванькович Николай , Матичук Василе , Патлатый Анжела
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Determinarea liniilor etalon pentru colecția de referință la porumb
Spînu (Patlatii) Angela , Mistreţ Silvia , Partas Eugenia
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea hibrizilor de porumb după unele caractere morfologice şi biometrice
Spînu (Patlatii) Angela
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-878
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Completarea colecţiei naţionale de referinţă la porumb
Mistreţ Silvia , Spînu (Patlatii) Angela , Partas Eugenia
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Completarea colecției naționale de referință la porumb
Mistreţ Silvia , Spînu (Patlatii) Angela , Partas Eugenia
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Completarea coleciei naţionale de referință la porumb, importantă în testul la distinctivitate
Mistreţ Silvia , Partas Eugenia , Spînu (Patlatii) Angela
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formelor parentale ale hibrizilor competitivi de porumb
Spînu (Patlatii) Angela , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Sistemul de testare a hibrizilor de porumb în Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”
Pojoga Vasile , Mistreţ Silvia , Spînu (Patlatii) Angela
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17