IBN
Close
Cucu Ghenadie Alexei
Cuvinte-cheie (41): tree nursery (2), scion-rootstocks (2), Impedance (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Tratamentul prin marsupializare a unui chist dentiger penetrant în sinusul maxilar pe dreapta
Cucu Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 4(53) / 2019 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Impedance of the pre-cambial tissues as an indicator of adaptability and affinity of plants in the fruit nursery
Mîndra Veaceslav, Cucu Ghenadie, Cojoharenco Valeriu, Rusu Violeta, Panfilov Sergiu, Clipa-Cucu Mariana, Rusu Violeta
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Fruit Growing Research
Nr. 34 / 2018 / ISSN 2286-0304
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aprecierea eficacităţii tratamentului miniminvaziv al pacienţilor cu chisturi odontogene maxilare prin metoda de decompresie și marsupializare
Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(44) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisturile maxilare. date statistice
Cucu Ghenadie, Topalo Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1-2(42-43) / 2017 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 16 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Импеданс прикамбиальных тканей как индикатор адаптивности и аффинитета растений в плодовом питомнике
Мындра Вячеслав, Куку Геннадий, Кожохаренко Валериу, Русу Вадим, Панфилов Сергей, Парфененко Владимир
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţile reabilitării implanto-protetice la pacienţii aflaţi sub tratament anticoagulant
Zănoagă Oleg, Topalo Valentin, Sîrbu Dumitru, Cucu Ghenadie, Mostovei Andrei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Совершенствование подвоев черешни – путь интенсификации культуры
Мындра Вячеслав, Чернец А., Кожохаренко Валериу, Куку Геннадий, Калашян Ю.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 24 (1). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-191-3 .
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dezvoltarea pomilor altoiţi de măr produşi la containere în funcţie de metoda de altoire şi portaltoii folosiţi
Cucu Ghenadie
Institutul de Pomicultură
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8