IBN
Close

116Publicaţii

803Descărcări

65900Vizualizări

Tagadiuc Olga38Andronache Lilia29Gulea Aurelian27Rudic Valeriu21Sardari Veronica20Pantea Valeriana19Garbuz Olga16Ştîrba Olga14Macari Vasile12Putin Victor12Ghinda Serghei10Ţapcov Victor10Rîvneac Victor9Chiriac Tatiana7Şveţ Inna7Rîvneac Elena7Graur Vasile7Procopişin Larisa6Popa Veaceslav6Bulimaga Valentina5Fulga Ala5Rotaru Ana5Macari Ana5Ciumacov Iurie4Petrenko Piotr4Privalova Elena4Todiraş Mihail4Pantea Valeria4Didoruc Sergiu4Lesnic Evelina4Ungur Nicon3Toderaş Ion3Brumaru Albina3Chiroşca Valentina3Tofan-Scutaru Liudmila3Tudor Elena3Grinco Marina3Kulciţki Veaceslav3Morărescu (Chetraru) Olga3Dumbrava Vlada-Tatiana3Smeşnoi Valentina3Cotovaia Aliona3Caraiani Olga3Pahontu Elena Mihaela3Pavlicenco Natalia3Usataia Irina3Holban Tiberiu2Zosim Liliana2Berliba Elina2Barbă Alic2Parii Sergiu2Ghicavîi Victor2Groppa Stanislav2Moroz Petru2Spînu Constantin2Tănase Adrian2Valica Vladimir2Ţurcan Svetlana2Ţurcanu Adela2Sturza Rodica2Roscov-Arcan Elena2Osipov Tatiana2Pretula Ruslan2Lupaşco Iulianna2Cojocaru-Toma Maria2Ciobanu Natalia2Rusanovschi Grigore2Maximenco Elena2Gulea Alexandru2Grecichina Ecaterina2Iaschina Victoria2Bobu Victor2Zincenco Natalia2Caraion Vladimir2Costenco E.2Gamaniuc Marina2Mihalciuc Olga2Maţencu Dumitru2Cojocaru Ion2Pistol Gheorghe2Ghidirim Gheorghe1Guţu Iacob1Deseatnicov Olga1Ghendov-Moşanu Aliona1Derjanschi Valeriu1Duca Maria1Aramă Efim1Eşanu Nicolae1Ghelbet Viorica1Codreanu Svetlana1Cepoi Liliana1Şutov Andrei1Bivol Grigore1Bolotnicova Valentina1Burlacu Valeriu1Crivenco Galina1Crudu Valeriu1Gagauz Ion1Guţu Constantin1Bîrcă Maria1Botnaru Maria1Jeru Ion1Matcovschi Sergiu1Moscovciuc Ana1Nacu Viorel1Rojnoveanu Gheorghe1Diug Eugen1Godoroja Pavel1Mişin Igor1Moşin Veaceslav1Nicolau Gheorghe1Sain Dumitru1Saulea Aurel1Rusnac Liliana1Sandrosean Argentina1Zota Eremia1Rotaru Natalia1Popovici Cristina1Burduniuc (Popa) Olga1Gurghiş Radu1Ungureanu Alina1Golovin Pavel1Cula Eugenia1Rotaru-Lungu Corina1Paholniţcaia Anastasia1Zariciuc Elena1Ţînţari Stanislav1Chirosca Valeria1Ţurcanu Svetlana1Uncuţa Diana1Ichim Maria1Nemerenco Ala1Vozian Marin1Vlasov Lilia1Osoianu Iurie1Pleşca Eduard1Sandrosean Iurie1Bogdan Valeriu1Rusu Serghei1Roşu Tudor1Pînzaru Iurie1Djur (Maxacova) Svetlana1Boldescu Ninel1Ciobanu Zinaida1Macari Adrian1Nicolai Eugeniu1Zastavnitchi Gheorghe1Ciobanu Lucia1Matcovschi Valeriu1Ciumac Daniela1Ciobanu Nicolae1Zatuşevschi Ivan1Ioniţa S.1Melnic S.1Cociug Adrian1Guzun Sergiu1Tănase Raisa1Boeva Maria1Dobrovolskaia-Catrinici Aliona1Bogdan V.1Jian Mariana1Ciobanu Cristina1Benea Anna1Balan Greta1Ancuceanu Robert1Dinu Mihaela1Nicolenco Aliona1Malic Elena1Deseatnicova Olga1Manoli Olga1Carauş Vladimir1Rotaru Alina1Tonu Tatiana1Cebotari Diana1Toma Maria-Mirabela1Grosu Andrian1Stincă Kristina1Petcenco Irina1Anachii A.1Perreault M.1Nedelcu Nina1Boţan Mihai1Bolocan Maria1Baker Zuabi1Rotari Liliana1Popușoi Cristina1Nastas Ion1
Gudumac Valentin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 68. Publicaţii la conferinţe din RM - 40. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole cat. B - 26
 • 3.1.4.Articole cat. C - 21
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 18
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 40
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 2

Taraxacum officinale acts as a powerful antioxidant
Fulga Ala , Tagadiuc Olga , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The disturbances of the antioxidant defense and protein metabolism biomarkers in the serum of the patients with pulmonary tuberculosis
Lesnik Evelina , Gudumac Valentin , Pantea Valeriana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Arta Medica
Nr. 1(82) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga1 , Grinco Marina1 , Kulciţki Veaceslav1 , Barba Alic1 , Garbuz Olga23 , Gudumac Valentin4 , Gulea Aurelian2 , Ungur Nicon1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Synthetic Communications
Nr. 1(51) / 2021 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea extractelor din Taraxacum officinale asupra conţinutului de tioli
Fulga Ala , Tagadiuc Olga , Todiraş Mihail , Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioactive coordinative compounds action on the carbohydrate metabolism indices in animals under physiological conditions
Sardari Veronica , Pantea Valeriana , Popușoi Cristina , Gulea Aurelian , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile conținutului de limfocite T în funcție de stresul oxidativ și activitatea antioxidantă la pacienții cu tuberculoză pulmonară și infecția COVID19
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Brumaru Albina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dietary improvement of the iron statute of the rats with experimental anemia
Sturza Rodica1 , Gudumac Valentin2 , Deseatnicova Olga1 , Ghendov-Moşanu Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(1) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii hepatoprotectoare și citotoxicității a extractelor din Agrimonia Eupatoria L. și Cichorium Intybus L.
Cojocaru-Toma Maria12 , Ancuceanu Robert3 , Dinu Mihaela3 , Ciobanu Nicolae12 , Ciobanu Cristina12 , Benea Anna21 , Toma Maria-Mirabela2 , Gudumac Valentin2 , Pantea Valeriana2
1 Centrul Științific de Cultivare a Plantelor Medicinale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia enzimelor glutationice în țesutul splenic este influențată de derivații tiosemicarbazidei.
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulea Aurelian2 , Şveţ Inna1 , Ghinda Serghei3 , Privalova Elena3 , Smeşnoi Valentina4 , Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 Spitalul Clinic Republican de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of new bioactive compounds on the intensity of the protein metabolism in animals in the blood serum under physiological conditions
Pantea Valeriana , Sardari Veronica , Andronache Lilia , Gamaniuc Marina , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat
Macari Vasile1 , Gudumac Valentin2 , Rotari Liliana1 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Alina1 , Pantea Valeria2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Micromolecular inhibitors of superoxide radicals
Andronache Lilia1 , Pantea Valeriana1 , Gulea Aurelian2 , Şveţ Inna1 , Graur Vasilii О.2 , Matcovschi Valeriu3 , Gamaniuc Marina1 , Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova,
3 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități a reactivității imunologice și a producției de oxid nitric și a metaboliților oxidului nitric la pacienții cu tuberculoză pulmonară în asociere cu infecția COVID-19.
Ghinda Serghei1 , Tudor Elena1 , Osipov Tatiana2 , Chiroşca Valentina1 , Pantea Valeriana2 , Ciobanu Zinaida1 , Crivenco Galina1 , Gudumac Valentin2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sh-protein groups in spleen tissue are influenced by new thiosemicarbazone derivatives
Pantea Valeriana1 , Fulga Ala1 , Andronache Lilia1 , Şveţ Inna1 , Gulea Aurelian2 , Tsapkov Victor I.2 , Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of new coordinative compounds, thiosemicarbazide derivatives on the content of malondialdehyde in the muscular tissue
Popa Veaceslav12 , Pantea Valeriana1 , Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The red blood cells glutathione reductase activity is influenced by taraxacum officinale
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Andronache Lilia , Tagadiuc Olga , Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

A straightforward synthesis of natural oxygenated ent-kaurenoic acid derivatives
Morărescu (Chetraru) Olga1 , Grinco Marina1 , Kulciţki Veaceslav1 , Barba Alic1 , Garbuz Olga23 , Gudumac Valentin4 , Gulea Aurelian2 , Ungur Nicon1
1 Institute of Chemistry,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Zoology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Synthetic Communications
Nr. 9(17) / 2020 / ISSN 0039-7911 / ISSNe 1532-2432
Disponibil online 20 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea conținutului total de polifenoli în păpădie
Fulga Ala , Pantea Valeriana , Gudumac Valentin , Todiraş Mihail , Tagadiuc Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile1 , Rudic Valeriu23 , Gudumac Valentin3 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Baker Zuabi1 , Pantea Valeria3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Method of acute chemical poisonings diagnosis
Pynzaru Iu. , Gudumac Valentin , Tonu Tatiana , Stinca Kristina , Spînu Constantin
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 116