IBN
Close
Vutcariova Irina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Влияние кислотности молочной сыворотки на процесс получения уксусной кислоты при электрообработке вторичного сырья молочной промышленности
Вуткарева Ирина
Институт прикладной физики
Наука, питание и здоровье
Partea 2. 2021. Минск, Республика Беларусь. ISBN 978-985-08-2746-3 (ч. 2).
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние ферментации концентрированной молочной сыворотки на выделение органических кислот при электрообработке
Вуткарева Ирина
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Effect of the whey concentration degree on the electrical processing with the aim to isolate organic acids
Vutcariova Irina , Solonari Sergiu
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
Ed. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation of lactic acid from fermented whey
Vutcariova Irina
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Procesarea zerului concentrat prin electroliza
Vutcariova Irina
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea procesului de condensare a zerului
Solonari Sergiu1 , Vutcariova Irina1 , Rusu Maria2 , Balan Gheorghe1 , Bologa Mircea1
1 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratarea zerului concentrat prin electroliză
Vutcariova Irina
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Improvement of alcoholic fermentation of the partial deproteinized whey
Vutcariova Irina
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Processing whey by vacuum evaporation
Vutcariova Irina , Solonari Sergiu , Bologa M.
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Особенности получения молочной кислоты из частично депротеинизированной сыворотки
Вуткарева Ирина , Болога Мирча
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 5(51) / 2015 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 20 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности получения этанола из частично депротеинизированной молочной сыворотки
Вуткарева Ирина , Болога Мирча
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 3(51) / 2015 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Improvement of electric process of lactic acid production
Vutcariova Irina , Bologa M. , Solonari Sergiu
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

EMT 33 P Electrohydrodynamic technology of obtaining bioethanol from deproteinized whey
Bologa M.1 , Maximuc Evghenii1 , Barba Alic2 , Gorincioi Elena2 , Vutcariova Irina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13