IBN
Close

98Publicaţii

528Descărcări

59843Vizualizări

Evtodiev Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 21.
Publicații indexate în SCOPUS - 21. Teze/Rezumate în culegeri - 15. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 16
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 11
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 18
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 14
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Investigații experimentale ale presiunii atmosferice și presiunii gazelor cu ajutorul senzorului digital PS-3203
Evtodiev Silvia1 , Evtodiev Igor2
1 Didact Vega SRL,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura, proprietățile optice și fotoluminescente ale nanofirelor de β-Ga2O3:Eu3+ pe substrat de gase:Eu
Gurău Virginia12 , Untila Dumitru12 , Caraman Iuliana12 , Evtodiev Igor12 , Evtodiev Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Luminescence of β-Ga2O3 nanoforms obtained by oxidation of GaSe Doped with Eu
Sprincean Veaceslav1 , Untila Dumitru2 , Kiritsa Arcady1 , Evtodiev Igor2 , Caraman Iuliana3
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
IFMBE Proceedings. 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 4, Vol.77. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Synthesis and optical properties of Ga2O3 nanowires grown on GaS substrate
Leontie Liviu1 , Sprincean Veaceslav2 , Untila Dumitru23 , Spalatu Nicolae4 , Caraman Iuliana3 , Cojocaru Ala1 , Susu Oana1 , Lupan Oleg56 , Evtodiev Igor23 , Vatavu-Cuculescu Elmira2 , Tiginyanu Ion36 , Cârlescu Aurelian1 , Caraman Mihail2
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
4 Tallinn University of Technology,
5 Institute for Material Science, Christian-Albrechts-University of Kiel,
6 Technical University of Moldova
Thin Solid Films
Nr. 689 / 2019 / ISSN - / ISSNe 0040-6090
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Absorbția optică și fotoluminescența compozitului Ga2S3-Ga2O3
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Igor23 , Untila Dumitru2 , Dmitroglo Liliana2 , Sprincean Veaceslav2 , Caraman Mihail2 , Evtodiev Silvia42 , Palachi Leonid5
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental Investigations in Environmental Engineering
Evtodiev Igor1 , Sirețanu Daniel2 , Moraru Felicia2 , Evtodiev Silvia3
1 Moldova State University,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
3 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoluminescența nanostructurilor obținute prin intercalare cu Cd și Zn a monocristalelor de GaTe
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana2 , Untila Dumitru12 , Vatavu-Cuculescu Elmira1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia1 , Spoială Dorin1 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Nanolamellar Structures Obtained by Thermal Annealing of InSe Plates in Zn Vapours
Untila Dumitru12 , Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Spalatu Nicolae4 , Dmitroglo Liliana1 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Vol. 215, / 2018 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and photoluminescence of the ZnTe-GaTe nanostructures obtained by thermal annealing of GaTe plates  in Zn vapours
Untila Dumitru12 , Caraman Iulia2 , Evtodiev Igor12 , Spalatu Nicolae3 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia1 , Spoială Dorin1 , Volobujeva O.3 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
3 Tallinn University of Technology
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 10

Greseli fundamentale in unii itemi de fizica din sesiunea BAC 2017
Evtodiev Igor12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and characterization of Eu doped GaSe single crystals by X-ray diffraction and raman spectroscopy
Untila Dumitru12 , Evtodiev Igor21 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Spalatu Nicolae4 , Dmitroglo Liliana2 , Evtodiev Silvia2 , Spoială Dorin2 , Rotaru Irina2 , Gashin Peter A.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Tallinn University of Technology
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irreversible thermal transformations of optical constants of petroleum compounds thin layers on the metal surfaces
Evtodiev Silvia12 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Igor13 , Gurău Nicolae4 , Popovici Tudor2 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 National Center for Judicial Expertise
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescența nanocompozitelor din calcogenuri de Ga, In ȘI Zn
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Untila Dumitru12 , Evtodiev Silvia1 , Dmitroglo Liliana1 , Spoială Dorin1 , Caraman Mihail1 , Rotaru Irina1 , Gaşin Petru1 , Canţer Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of Planar Structures Obtained by Thermal Annealing of Ga2S3 Plates in Zn Vapors
Caraman Iuliana1 , Evtodiev Silvia2 , Untila Dumitru23 , Palachi Leonid4 , Susu Oana5 , Evtodiev Igor23 , Kantser Valeriu23
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Free International University of Moldova,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science
Vol. 214, / 2017 / ISSN 1862-6300
Disponibil online 1 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietati optice ale compozitului Ga2O3-Ga2S3
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Canţer Valeriu21 , Evtodiev Silvia14 , Gaşin Petru1 , Sprincean Veaceslav1 , Dmitroglo Liliana1 , Zasaviţchi Efim2 , Untila Dumitru12 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-975
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural and optical properties of composites containing AIIBVI and  AIIBVI semiconductors
Evtodiev Igor12 , Untila Dumitru21 , Evtodiev Silvia1 , Caraman Iuliana3 , Gashin Peter A.1 , Dmitroglo Liliana1 , Rotaru Irina1 , Kantser Valeriu12
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia de obţinere, compoziţia şi fotoluminescenţa nanocompozitului Ga2S3-Ga2O3
Sprincean Veaceslav , Vatavu-Cuculescu Elmira , Evtodiev Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thermal analysis of the composition of gallium and sulfur oxides obtained by thermal oxidation of gallium (III) sulfide
Sprincean Veaceslav1 , Caraman Iuliana2 , Untila Dumitru13 , Vatavu-Cuculescu Elmira1 , Evtodiev Igor13 , Tiginyanu Ion34
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Technical University of Moldova
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry
Editia 4. 2017. Germany. ISBN 978-3-940237-47-7.
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valentin AŞEVSCHI: un nume care a devenit renume. El a fost, este şi va fi Profesorul Valentin AŞEVSCHI
Avornic Gheorghe1 , Crivoi Aurelia1 , Bulimaga Constantin2 , Sofroni Valentin3 , Evtodiev Igor1 , Cojocari Lidia4 , Voloşciuc Leonid5 , Ungureanu Laurenţia6
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
5 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
6 Institutul de Zoologie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 18 / 2017 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Expertiza ecologico-judiciară în contextul dreptului mediului naţional şi internaţional – parte componentă a ştiinţelor integraţionale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări şi perspective
Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Problemele ecologice şi geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări şi perspective”, conferinţa ştiinţifică
2016. Chişinău. ISBN 978‐9975‐9611‐3‐4..
Disponibil online 30 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective
Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luminescent properties of GaS compound thermally annealed in Zn vapour
Untila Dumitru12 , Caraman Iuliana3 , Evtodiev Igor12
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New functionalities for electronics and optoelectronics driven by new physics of two-dimenntional semiconductors materials
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Balkan Workshop on Applied Physics
Ediția a 16-a. 2016. Constanța, România . .
Disponibil online 6 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and Photoelectric Properties of GaS, GaSe, GaTe and InSe Semiconductors and Nanocomposites Obtained by Heat Treatment in Cd and Zn Vapor
Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Untila Dumitru12 , Rotaru Irina1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia14 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
NanoScience and Technology 2016
Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2016. ISSN 14344904.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoelectric and photoluminescence properties of CdTe–GaTe composite
Caraman Iuliana1 , Spalatu Nicolae2 , Evtodiev Igor34 , Untila Dumitru43 , Leontie Liviu5 , Caraman Mihail3
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Tallinn University of Technology,
3 Moldova State University,
4 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (B) Basic Research
Vol. 253, / 2016 / ISSN 0370-1972
Disponibil online 3 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence of Nanocomposites Obtained by Heat Treatment of GaS, GaSe, GaTe and InSe Single Crystals in Cd and Zn Vapor
Evtodiev Igor1 , Caraman Iuliana2 , Kantser Valeriu13 , Untila Dumitru13 , Rotaru Irina1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Silvia14 , Caraman Mihail1
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
NanoScience and Technology 2016
Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2016. ISSN 14344904.
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile optice ale monocristalelor  de InSe tratate termic în vapori de Cd
Caraman Iuliana1 , Untila Dumitru23 , Evtodiev Igor32
1 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The photoluminescence of GaSe-CaSe microcrystalline composite
Dmitroglo Liliana1 , Caraman Iuliana2 , Untila Dumitru1 , Evtodiev Igor1
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Two-dimentional semiconductors and new functional opportunities for electronic and photonic devices
Kantser Valeriu , Evtodiev Igor , Untila Dumitru
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 18 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 12

Analysis of optical properties and structure of GaTe - CdTe nanocomposite
Caraman Iuliana1 , Untila Dumitru2 , Evtodiev Igor2 , Kantser Valeriu3 , Spalatu Nicolae4 , Rusu Dragoş-Ioan1 , Luchian Efimia2 , Rotaru Irina2
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Moldova State University,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tallinn University of Technology
Chalcogenide Letters
Vol. 12, Nr. 12 / 2015 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici numerice şi legităţi statistice în teoria fiabilităţii
Evtodiev Silvia1 , Veleşcu Dorina2 , Evtodiev Igor2
1 Didact Vega SRL,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline structure and photoluminescence of GaSe-CdSe nanocomposite
Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Igor12 , Caraman Iuliana3 , Kantser Valeriu12 , Untila Dumitru21 , Stamate Marius D.3 , Gashin Peter A.1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 25 March, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-996
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crystalline Structure, Surface Morphology and Optical Properties of Nanolamellar Composites Obtained by Intercalation of InSe with Cd
Untila Dumitru1 , Caraman Iuliana2 , Evtodiev Igor1 , Kantser Valeriu3 , Spalatu Nicolae4 , Leontie Liviu5 , Dmitroglo Liliana1 , Luchian Efimia1
1 Moldova State University,
2 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
4 Tallinn University of Technology,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Energy Procedia
Vol. 84. 2015. Kidlington. ISSN 18766102.
Disponibil online 9 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare multimedia în explorarea fizicii moderne
Evtodiev Igor12 , Evtodiev Silvia21 , Luchian Efimia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratoare multimedia în explorarea fizicii moderne
Evtodiev Igor12 , Evtodiev Silvia21 , Luchian Efimia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laborator de ştiinţe integrate Didact Vega pentru învăţământul preuniversitar
Evtodiev Silvia12 , Luchian Efimia1 , Evtodiev Igor12 , Untila Dumitru1 , Caraman Mihail1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical Properties of GaTe-ZnTe Nanolamellae Composite
Spalatu Nicolae1 , Evtodiev Igor2 , Caraman Iuliana3 , Evtodiev Silvia2 , Rotaru Irina2 , Caraman Mihail2 , Untila Dumitru2
1 Tallinn University of Technology,
2 Moldova State University,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau
Energy Procedia
Vol. 84. 2015. Kidlington. ISSN 18766102.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoluminescence properties of lamellar nano-composites obtained by Cd intercalation of GaSe and GaSe: Eu single crystals
Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2 , Caraman Mihail1 , Evtodiev Igor1 , Leontie Liviu3 , Dmitroglo Liliana1
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics
Vol. 12, / 2015 / ISSN 1862-6351 / ISSNe 1610-1642
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation and optical properties of lamellar GaSe-ZnSe nanocomposites
Caraman Mihail1 , Untila Dumitru1 , Kantser Valeriu2 , Evtodiev Igor1 , Caraman Iuliana3 , Susu Oana4 , Leontie Liviu4
1 Moldova State University,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structure and optical properties of GaSe-CdSe composites driven by Cd inetrcalation in gase lamellar crystals
Caraman Iuliana1 , Kantser Valeriu2 , Evtodiev Igor3 , Leontie Liviu4 , Arzumanyan Grigory5 , Untila Dumitru3 , Dmitroglo Liliana3
1 "Vasile Alecsandri" University of Bacau,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Moldova State University,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
5 Joint Institute of Nuclear Research
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 12 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unelte interactive pentru geometria modernă
Luchian Efimia1 , Evtodiev Igor12 , Evtodiev Silvia21 , Rotaru Irina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Didact Vega SRL
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 13

Emission spectra for analysing elements in clues using optical method
Evtodiev Silvia1 , Koss A.2 , Evtodiev Igor3
1 Didact Vega SRL,
2 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
3 Moldova State University
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of annealing medium on photoluminescence and optical properties of ZnSe:Cr crystals
Kolibaba Gleb , Caraman Mihail , Evtodiev Igor , Evtodiev Silvia , Goncearenco Evghenii , Nedeoglo Dumitru , Nedeoglo Natalia
Moldova State University
Journal of Luminescence
Vol. 145, / 2014 / ISSN 0022-2313
Disponibil online 6 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologia suprafeţei şi proprietăţile optice şi fotoelectrice ale heterojoncţiunilor CdTe-GaTe
Spalatu Nicolae1 , Evtodiev Igor2 , Caraman Iuliana3 , Leontie Liviu4 , Rotaru Irina2 , Untila Dumitru2 , Caraman Mihail2
1 Universitatea Tehnologică Tallinn,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical and photosensitive properties of lamellar nanocomposites obtained by Cd intercalation of GaTe
Leontie Liviu1 , Evtodiev Igor2 , Spalatu Nicolae2 , Caraman Mihail2 , Evtodiev Silvia2 , Focsa Cristian3 , Mihaela Girtan4 , Focsa Cristian3
1 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
2 Moldova State University,
3 University of Lille,
4 Universitatea Angers
Journal of Alloys and Compounds
Vol. 584, / 2014 / ISSN 0925-8388
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation of radiation transmittance through electro-optic technologies
Vizitiv G.1 , Calancea L.1 , Evtodiev Igor2 , Evtodiev Silvia3
1 Lyceum “Orizont”, mun. Chişinău,
2 Moldova State University,
3 Didact Vega SRL
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii de laborator experimental în domeniul ştiinţelor integrate
Evtodiev Igor , Evtodiev Silvia , Oloieru Vlad , Untila Dumitru , Caraman Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii moderne pentru învăţământ interactiv
Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor , Mateian Călin
Didact Vega SRL
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi fotoluminescenţa compozitelor obţinute prin tratament termic în vapori de Cd a monocristalelor de Ga2S3
Vatavu-Cuculescu Elmira1 , Caraman Iuliana2 , Evtodiev Igor1 , Caraman Mihail1 , Leontie Liviu3 , Luchian Efimia1 , Untila Dumitru1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul structurii şi mecanisme de generare-recombinare în compozite nanolamelare obţinute prin intercalarea cu Cd a monocristalelor GaSe ŞI GaSe:Eu
Untila Dumitru1 , Dmitroglo Liliana1 , Evtodiev Igor1 , Caraman Iuliana2 , Luchian Efimia1 , Rotaru Irina1 , Gorobcic Tatiana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 98